Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Іноземні інвестиції в Україні : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 3. Іноземні інвестиції в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

Світовий досвід показує, що країни з перехідними економіками неспроможні вийти з економічної кризи без залучення й ефективного використання іноземних інвестицій. Акумулюючи підприємницький, державний та змішаний капітал, забез-печуючи доступ до сучасних технологій та менеджменту, іноземні інвестиції не тіль-ки сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, а й динамізують інші факторні ринки та ринки товарів і послуг. Крім того, іноземні інвестиції, як правило, сприяють заходам з макроекономічної стабілізації, дозволяють вирішувати окремі соціальні проблеми трансформаційного порядку.

Сприятливий інвестиційний клімат повинен забезпечити захист інвестора від інвестиційного ризику (непередбачених фінансових втрат капіталу і доходів). Фак-тори, що забезпечують подолання чи зменшення ризиків, формують інвестиційний клімат. До цих факторів відносяться:

1.         Політична воля адміністрації:

а)         створення загальних умов до припливу інвестицій;

б)         валютне регулювання;

в)         досягнення стійкості національної валюти;

г)         забезпечення інвестиційного рейтингу.

2.         Правове поле:

а)         законодавство в інвестиційній діяльності;

б)         регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

в)         створення земельного законодавства;

г)         законодавство про підприємництво.

3.         Інвестиційна активність населення:

а)         виконання державної програми приватизації;

б)         зміна структури форм власності;

в)         мотивація фізичних і юридичних осіб відносно процесів приватизації.

4.         Стан інвестиційного ринку

а)         функціонування фондової біржі:

б)         стан ринку капіталів та інвестиційних товарів;

в)         наявність інфраструктури тендерів.

5.         Статус іноземного інвестора:

а)         режим іноземного інвестування;

б)         умови реєстрації іноземних інвестицій і підприємств;

в)         наявність вільних економічних і офшорних зон;

6.         Стан фінансово-кредитної системи:

а)         інвестиційна діяльність банків, її рівень;

б)         діяльність банків як інвесторів;

в)         рівень розвитку і функціонування парабанківської системи.

7.         Рівень розвитку продуктивних сил:

а)         структура виробничого потенціалу;

б)         інвестиційна привабливість регіонів і галузей;

в)         інвестиційна діяльність міжгалузевих корпорацій.

8.         Рівень розвитку інвестиційної сфери:

а) рівень розвитку будівельного комплексу;

Частина V. Міжнародна економіка

б)         система матеріально-технічного забезпечення інвестицій;

в)         умови комплектування галузі вітчизняним та імпортним обладнанням.

У 2007 році в економіку України іноземними інвесторами вкладено 8710,6 млн дол. США прямих інвестицій, у т.ч. з країн СНД — 632,9 млн дол. (7,3% до загального обсягу), з інших країн світу — 8077,7 млн дол. (92,7%). У той же час нерезидентами вилучено капіталу на 1178,5 млн дол.

Інвестиції надійшли зі 123 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає майже 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр — 5941,8 млн дол., Німеччина — 5917,9 млн дол., Нідерланди — 2511,2 млн дол., Ав-стрія — 2075,2 млн дол., Сполучене Королівство — 1968,8 млн дол., Російська Федерація — 1462,2 млн дол., Сполучені Штати Америки — 1436,8 млн дол., Фран-ція — 1046,2 млн дол., Віргінські острови, Британські — 1045,7 млн дол. та Швеція — 1006,6 млн дол.

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисло-вості — 8138,0 млн дол. (27,6% загального обсягу прямих інвестицій в Україну), у т.ч. переробної — 6941,0 млн дол. та добувної — 1059,5 млн дол. Серед галузей пере-робної промисловості суттєві обсяги інвестицій внесено в металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів — 1685,6 млн дол., у виробництво харчо-вих продуктів, напоїв та тютюнових виробів — 1564,0 млн дол., машинобудування — 1049,6 млн. дол., хімічну та нафтохімічну промисловість — 838,8 млн дол.

У фінансових установах акумульовано 4793,9 млн дол. (16,3%) прямих інвести-цій, на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предме-тів особистого вжитку — 3056,4 млн дол. (10,4%) та в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, — 2550,6 млн дол. (8,6%).

Сума кредитів та позик, отриманих підприємствами України від прямих інвес-торів, на 1 січня 2008 р. становила 4001,6 млн дол. Найбільше їх надійшло з Кіпру — 1082,6 млн дол., Нідерландів — 577,5 млн дол., Франції — 434,9 млн дол., Німеччи-ни — 340,2 млн дол., Польщі — 211,8 млн дол., Російської Федерації — 209,0 млн дол., Сполучених Штатів Америки — 206,8 млн дол. та Сполученого Королівства — 160,3 млн дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, включаючи позичковий капітал, на 1 січня 2008 р. становив 33491,0 млн. дол.

У 2007 році з України в економіку інших країн світу спрямовано суттєві обсяги прямих інвестицій — 6006,6 млн дол. Понад 90% обсягу інвестовано у вигляді цінних паперів. Майже 89% прямих інвестицій здійснено підприємствами, що зареєстровані за видом економічної діяльності «операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям».

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу на 1 січня 2008 р. склав 6196,1 млн дол., у т.ч. у країни СНД — 220,2 млн дол. (3,5% до загального об-сягу), в інші країни світу — 5975,9 млн дол. (96,5%). Прямі інвестиції з України здій-снено у 52 країни світу, переважна їх частка спрямована до Кіпру. Сума кредитів та позик, наданих українськими резидентами підприємствам прямого інвестування, на 1 січня 2008 р. становила 123,4 млн дол.

Загальний обсяг прямих інвестицій в економіку інших країн світу, включаючи позичковий капітал, склав 6319,5 млн дол. США.

424

 

Розділ 38. Міжнародний рух капіталу