Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 38. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ 1. Суть, причини та наслідки руху капіталу : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 38. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ 1. Суть, причини та наслідки руху капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Вивіз капіталу — експорт вартості в грошовій чи товарній формі фірмами і дер-жавами в інші країни з метою одержання більшого прибутку, для зміцнення еконо-мічних і політичних позицій в боротьбі за світові ринки, за утвердження конкурен-тоспроможності.

Вивіз капіталу — це не просто його переміщення з країни в країну, а ціла сукуп-ність міжнародних економічних відносин, тісно пов’язаних з внутрігосподарськими національними відносинами. Ці відносини необхідно розмежувати, виділивши:

1)         відносини, що пов’язані з вивозом капіталу в країни, що розвиваються;

2)         відносини стосовно міграції капіталу з однієї розвинутої країни в іншу.

В першому випадку вивіз капіталу виступає як засіб прямого економічного пану-вання, встановлення відносин залежності слаборозвинутих країн. В другому випадку вивіз капіталу є головним чином знаряддям конкуренції, міжнародної боротьби фі-нансових капіталів.

До основних причин вивозу капіталу можна віднести такі:

1.         Відносно надлишковий капітал в даній країні, який шукає більш вигідного вкладення коштів.

2.         Більша ємність ринків збуту продукції

3.         Можливість одержання вигоди і пільг в процесі реалізації продукції. Досить широкий діапазон митних зборів, різні курси валюти, різноманітні транспортні вит-рати — все це відображається на витратах руху і вкладення капіталу.

4.         Бажання окремих фірм і корпорацій використати менш жорстке законодавство щодо охорони навколишнього середовища.

5.         Наявність в країнах, куди експортується капітал, більш дешевої сировини і ро-бочої сили. Так, наприклад, німецький робітник в обробній промисловості «коштує» в 4 рази більше тайванського, в 9 раз більше бразильського і 50 разів більше україн-ського.

6.         Бажання менш розвинутих країн використати науковий потенціал і управлін-ський досвід розвинутих країн.

7.         Стабільна політична ситуація і в цілому сприятливий інвестиційний клімат в приймаючій країні, пільговий інвестиційний режим в спеціальних вільних економіч-них зонах.

8.         Несприятлива соціально-політична і економічна ситуація в якій-небудь країні, різке погіршення фінансової кон’юнктури та ін. Вивіз капіталу в такому випадку при-ймає характер відтоку, втечі.

Для країн, що експортують капітал, наслідки вивозу мають позитивне значення, оскільки вирішуються такі питання, як проблема надлишкового капіталу, в певній мірі зменшується гострота економічних криз, зміцнюються позиції фінансового капі-талу. Але разом з тим вивіз капіталу має і ряд негативних наслідків:

1. Поглиблюється структурна криза економіки розвинутих країн, із-за відсутнос-ті коштів ряд галузей приходить в занепад.

Розділ 38. Міжнародний рух капіталу

2.         З’явились нові сфери, які вимагають великих капіталовкладень усередині кра-їни, але ця потреба ігнорується монополістичним капіталом. Прикладом цього може служити екологічна сфера.

3.         Вивіз капіталу супроводжується і вивозом робочих місць, що поглиблює про-блему безробіття.

Наслідки вивозу капіталу для країн-імпортерів також неоднозначні. Для країн, що розвиваються, імпорт капіталу має позитивний характер в тому плані, що при-скорюється розвиток продуктивних сил, відсталі регіони світу все більше втягуються в орбіту світогосподарських зв’язків. Разом з тим розвиток продуктивних сил часто має односторонній напрямок. Характерним показником наслідків вивозу капіталу в країни, що розвиваються, є сальдо балансу руху фінансових ресурсів між ними і про-мислово розвинутими країнами — з розвиваючих країн коштів вивозиться набагато більше, ніж вкладається в їх економіку.