Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         Назвіть показники міжнародної торгівлі.

2.         Яка структура сучасної міжнародної торгівлі?

3.         Назвіть сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі.

4.         Які існують форми державного регулювання міжнародної торгівлі?

5.         Дайте визначення мита та назвіть його класифікацію.

6.         Які методи ціноутворення на світовому ринку ви знаєте?

7.         Які методи кількісних обмежень вам відомі?

8.         Які приховані методи торгової політики ви знаєте і в чому їх економічний зміст?

9.         За яких умов застосовують антидемпінгове мито?

10. Назвіть основних торгівельних партнерів України.

Контрольні тести

1.         Частка міжнародної торгівлі у світовому ВВП:

а)         падає;

б)         зростає;

в)         залишається незмінною;

г)         корелюється з темпами зростання ВВП.

2.         Найбільшим експортером товарів і послуг є:

а)         США;

б)         Німеччина;

в)         Японія;

г)         Китай.

3.         Найбільшим імпортером сировини в світі є:

а)         США;

б)         Німеччина;

в)         Японія;

г)         Великобританія.

4.         Ескалація експортної ціни — це:

а)         зниження ціни на світовому ринку в порівнянні з цінами на ринку країни-

експортера;

б)         підвищення ціни на світовому ринку в порівнянні з цінами на ринку країни-

імпортера;

в)         зниження ціни на світовому ринку в порівнянні з цінами на ринку країни-

імпортера;

г)         підвищення ціни на світовому ринку в порівнянні з цінами на ринку країни-

експортера.

5.         Скімінг– це:

а) підвищення ціни на ринку країни-імпортера;

астина V. Міжнародна економіка

б)         зниження ціни на ринку країни-імпортера;

в)         зниження ціни на окремі види товарів на світовому ринку;

г)         встановлення високої ціни на світовому ринку на продукцію, яка не має ана-

логів.

6.         Зовнішньоторговельний оборот країни, це:

а)         різниця між експортом та імпортом;

б)         сума експорту та імпорту;

в)         лише експорт;

г)         лише імпорт.

7.         Політика протекціонізму, це політика:

а)         невтручання держави у зовнішню торгівлю;

б)         підтримки національного виробника;

в)         підтримки іноземного інвестора;

г)         правильна відповідь відсутня.

8.         У структурі світової торгівлі найбільша частка належить:

а)         машинам і устаткуванню;

б)         нафті і газу;

в)         побутовим товарам;

г)         харчовим продуктам.

9.         У структурі українського експорту найбільша частка припадає на:

а)         машини і устаткування;

б)         продукцію металургії;

в)         сільськогосподарську продукцію;

г)         хімічні товари.

10.       У структурі українського імпорту найбільша частка припадає на:

а)         машини і устаткування;

б)         паливо;

в)         хімічну продукцію;

г)         продукти харчування.

11.       Найбільшим торговельним партнером України є:

а)         Польща;

б)         США;

в)         Німеччина;

г)         Росія.

12.       Основні напрямки руху товарів і послуг у сучасному світі:

а)         з розвинутих країн у країни, що розвиваються;

б)         з розвинутих країн у країни з перехідною економікою;

в)         з розвинутих країн у розвинуті країни;

г)         з країн, що розвиваються, у країни, що розвиваються.

13.       Квоти належать до:

а)         прихованих обмежень;

б)         фінансових обмежень;

Розділ 37. Міжнародна торгівля

в)         кількісних обмежень;

г)         правових обмежень.

14.       Добровільні експортні обмеження, це:

а)         небажання країни розширяти свій експорт;

б)         обмеження щодо експорту світової організації торгівлі;

в)         заборона ввезення певного товару на територію країни;

г)         вимушене обмеження експорту на вимогу торговельних партнерів.

15.       Ембарго — це:

а)         добровільне експортне обмеженні;

б)         тимчасова заборона на ввезення товарів;

з) підвищення ціни на світовому ринку;

г) правильна відповідь відсутня.

16.       СОТ виникла в:

а)         1990 р.;

б)         1993 р.;

в)         1995 р.;

г)         2000 р.

17.       Компенсаційне мито застосовується:

а)         у разі ввезення товарів, що прямо чи побічно субсидувались;

б)         для компенсації додаткових затрат на транспортування;

в)         для компенсації затрат на рекламу;

г)         правильна відповідь відсутня.

18.       Демпінг — це:

а)         встановлення цін на світовому ринку нижче цін країни-експортера;

б)         встановлення цін на світовому ринку вище цін країни-імпортера;

в)         встановлення цін на світовому ринку вище цін країни-експортера;

г)         встановлення цін на світовому ринку нижче цін країни-імпортера.

19.       Адвалорне мито обчислюється:

а)         у відсотках до вартості товару;

б)         у встановленому грошовому виразі на одиницю товару;

в)         поєднує обидва вищесказані методи;

г)         правильна відповідь відсутня.

20.       Специфічне мито обчислюється:

а)         у відсотках до вартості товару;

б)         у встановленому грошовому виразі на одиницю товару;

в)         поєднує обидва вищесказані методи;

г)         правильна відповідь відсутня.

Частина V. Міжнародна економіка