Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 4. Україна на світовому ринку товарів і послуг : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 4. Україна на світовому ринку товарів і послуг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Найбільш прийнятною для України є експортно орієнтована модель економіч-ного розвитку, що передбачає всебічне використання світових ринків як додаткового чинника економічного зростання. Аналіз зовнішньої торгівлі України вказує на те, що вона стає дедалі більш відкритою для зарубіжних партнерів. Частка України у світовому ВВП складає 0,07%, а світового експорту — 0,3%. Досить характерним є те, що третина національного виробництва України опосередкована дією зовнішніх еко-номічних зв’язків. Це підкреслює виняткову важливість даної сфери у системі жит-тєзабезпечення держави. До факторів, які детермінують тісну взаємодію української економіки і світового ринку, варто зарахувати такі:

а)         досить розвинутий внутрішній поділ і кооперацію праці;

б)         ресурсна обмеженість (особливо паливно-енергетичні ресурси);

в)         традиційні господарські зв’язки з країнами СНД і насамперед з Росією;

г)         зростаюча необхідність створення наукоємної конкурентної продукції;

д)         залучення інвестиційних і фінансових ресурсів із високорозвинених країн сві-

ту та ін.

За 2007 р. експорт товарів склав 49248,1 млн дол. США, імпорт — 60669,9 млн дол. США. Порівняно з відповідним періодом 2006 р. експорт збільшився на 28,4%,

Частина V. Міжнародна економіка

імпорт — на 34,7%. Від’ємне сальдо становило — 11421,8 млн. дол. (за 2006 р. — 6670,6 млн дол.).Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав 0,81 (за 2006 рік — 0,85).

Зовнішньоторговельні операції прово дились з партнерами із 204 країн світу.

Обсяги експортних поставок до країн СНД становили 37,8% від загального об-сягу експорту, Європи — 30% (у т.ч. до країн Європейського Союзу — 28,3%), Азії — 21%, Африки — 5,7%, Америки — 5,5%.

Найбільші обсяги експортних поставок за 2007р. здійснювались до Російської Федерації — 25,7% від загального обсягу експорту України, Туреччини — 7,4%, Іта-лії — 5,4%, Німеччини та Польщі — по 3,3%, Білорусі — 3,2% та Казахстану — 2,9%.

У загальному обсязі експорту товарів за 2007 р. порівняно з 2006 р. збільшилась частка механічних машин — з 5,3% до 5,6%, електричних машин — з 3,3% до 4,5%, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання — з 2,8% до 3,7%, жирів та олій тваринного або рослинного походження — з 2,5% до 3,5%, наземних транспортних засобів — з 1,5% до 2%. Натомість зменшилась частка виробів з чорних металів — з 6,2% до 5,9%, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки — з 6,7% до 5,3%, продуктів неорганічної хімії — з 2,8% до 2,3%, руд, шлаків та золи — з 2,4% до 2,2%, зернових культур — з 3,5% до 1,6%.

Імпорт з країн СНД становив 42,2% від загального його обсягу, Європи — 38% (у т.ч. з країн Європейського Союзу — 36,6%), Азії — 14,7%, Америки — 3,7%, Африки — 1,1%, Австралії і Океанії — 0,2%.

Найбільші імпортні надходження здійснювались з Російської Федерації — 27,8%, Німеччини — 9,6%, Туркменістану — 7%, Китаю — 5,5%, Польщі — 4,8%, Італії — 2,9%, Казахстану — 2,6%.

На відміну від негативного торговельного сальдо товарами, Україна має пере-вагу в експорті послуг, де домінуючі позиції посідають транспортні послуги. Укра-їні, як транзитній державі, необхідно приділяти більшу увагу. крім трубопровідно-го транспорту, розвитку інших видів транспортних послуг. Завдяки технологічним можливостям та потенціалу у галузях літако- і суднобудування, Україна має добрі перспективи у розвитку додаткових транспортних послуг, пов’язаних з ремонтом і обслуговуванням.

Україна також має значний науково-технічний потенціал та напрацювання у бага-тьох наукоємних галузях. Розвиток секторів комп’ютерних, науково-дослідницьких та пов’язаних з ними послуг сприятиме стимулюванню технологічного прориву у різ-них секторах економіки, розширенню використання інформаційних технологій.

Розділ 37. Міжнародна торгівля