Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_9f044334fd259d82987e2403bf4d1651, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 37. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ  1. Суть та значення міжнародної торгівлі : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 37. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ  1. Суть та значення міжнародної торгівлі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Зв’язок між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнарод-ного поділу праці представляє собою міжнародну торгівлю. Міжнародна торгівля включає процес купівлі (імпорт) і продажу (експорт), що здійснюється між покуп-цями, продавцями і посередниками в різних країнах. Про зростаюче значення між-народної торгівлі в сучасному світовому економічному розвитку свідчать такі дані. У 1900 р. обсяг світової торгівлі щодо світового ВНП становив 12%, а під кінець сто-ліття — близько 30%. Середньорічні темпи зростання світової торгівлі й світового сукупного продукту у 2000 р. були відповідно 12,5% і 5%. У Європейському Союзі торгівля випереджає виробництво у 3 рази.

Чому міжнародна торгівля вигідна для країни? Існує декілька теорій, які дають на це відповідь. Перша — це теорія меркантилізму, яка набула поширення у XVI– XVII ст. Згідно цієї теорії країнам необхідно було одночасно заохочувати експорт і обмежувати імпорт товарів. Наступною стала теорія абсолютних переваг Адама Смі-та. Згідно з цією теорією країни, що володіють природними перевагами та перева-гами, пов’язаними з розвитком технологій та високою кваліфікацією працівників у виробництві тих чи інших товарів, можуть виготовляти їх ефективніше, ніж інші. Ця теорія вперше дала змогу пояснити, чому нічим не обмежена вільна торгівля вигідна для держави. На основі ідей Сміта виникло дві інші теорії — теорія порівняльних переваг і теорія відносної забезпеченості чинниками виробництва (теорія Гекше-ра–Оліна). Суть першої — кожна країна виготовляє який-небудь товар з меншими витратами і отримує виграш, спеціалізуючись на його виробництві і обмінюючи на товари, які вона сама неспроможна ефективно виробляти.

Найважливіші тенденції у розвитку міжнародної торгівлі спричинені вирішаль-ним впливом на її динаміку й структуру сучасної науково-технологічної революції, радикальних змін, що відбуваються в системі «наука-техніка-виробництво». Різко загострюється конкуренція на світових ринках товарів і послуг, посилюються регіо-налізація міжнародної торгівлі та відповідна сегментація єдиного світового ринку, зростає інтернаціоналізація торгівлі, тобто відносно відокремлюється міжфірмовий товарообмін з метою економії на ринкових трансакціях.

Історична практика свідчить про існування різних форм міжнародної торгівлі: факторії, ярмарки, торгівельні компанії і товарні біржі, аукціони, міжнародні торги, торгівельні будинки, пряма міжнародна торгівля на основі кооперації, зустрічна тор-гівля, внутрішньо фірмовий обмін.

Обсяг світового експорту досягав у середині дев’яностих років близько 4 трлн. $. Серед найбільших експортерів — США, Німеччина, Японія, Франція, Великобрита-нія, частка яких становить майже половину світової торгівлі. Серед провідних кра-їн за обсягом експорту на душу населення — Сінгапур, Гонконг, Бельгія, Швейца-рія, Нідерланди. У 2006 році Німеччина експортувала товарів на 893,6 млрд. євро, США — на 825 млрд., а Китай — на 770 млрд. За даними СОТ, Китай випередив за експортним показником США ще на початку 2007 року, а з вересня Китай вперше став найбільшим світовим експортером, випередивши і Німеччину. Тепер на Китай

Частина V. Міжнародна економіка

припадає вісім процентів світового експорту. Біля 46% товарів, що вивозяться Кита-єм за кордон, складає обладнання, продукція машинобудівної галузі та автомобілі. Світовий товарний експорт розміщується по країнах та регіонах світу досить нерів-номірно. Так, на Північну Америку припадає 15,5% світового товарного експорту, на Латинську Америку — 4%, Західну Європу — 46%, Центральну, Східну Європу і ко-лишній СРСР — 2,5%, Африку — 3%, Середній Схід — 3,5%, Азію — 2,5%.

Істотні зрушення стались у структурі світового товарного експорту. Головна і довготривала тенденція полягає в тому, що в загальному товарообороті збільшується частка готових промислових виробів при відповідному зменшенні питомої ваги си-ровинних товарів.

Показником розвитку експорту продукції може бути співвідношення обсягу постачання товарів на зовнішній ринок до величини ВНП. У 80-ті роки такий по-казник становив у Люксембурзі — 59%, Нідерландах — 46%, Швеції і Швейцарії — 28%, Німеччині — 27%,Данії — 25%, Франції — 18%, Англії та Італії — 16%, Япо-нії — 9%,США — 7%. Ці дані свідчать, що в країнах з невеликою територією і малою чисельністю населення складається виробнича структура з обмеженим колом галу-зей і як наслідок цього має місце велика частка експорту. Відповідно до питомої ваги експорту у цих країнах приблизно така ж сама частина продукції імпортується. У країнах, де господарство має більш комплексний характер, економіка менш залежить від зовнішніх зв’язків. У невеликих країнах розвиток нових наукоємних виробництв можливий тільки за умов широкої участі у міжнародній спеціалізації і кооперації. У всіх країнах ступінь зовнішньої наукової, технічної і економічної залежності останні-ми роками швидко зростає.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_9f044334fd259d82987e2403bf4d1651, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0