Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         Дайте визначення світового господарства.

2.         Чим обумовлена цілісність світового господарства?

3.         Дайте характеристику етапів розвитку світового господарства.

4.         Назвіть закономірності розвитку світової економіки.

5.         У чому полягає економічний зміст МЕВ?

6.         Перерахуйте принципи систематизації країн світу.

7.         Розкрийте зміст міжнародного поділу праці.

8.         Охарактеризуйте основні форми МЕВ.

9.         У чому суть глобальних проблем? 10. Назвіть шляхи розв’язання глобальних проблем

Контрольні тести

1.         Виключити із переліку проблему, яка не є глобальною:

а)         проблеми ліквідації відсталості країн;

б)         екологічна проблема;

в)         голод;

г)         інфляція.

2.         Критерії зарахування країн до найменш розвинутих:

а)         частка ВВП на душу населення не перевищує 400 дол. США;

б)         частка дорослого письменного населення — не більше за 20%;

в)         частка обробної промисловості у ВВП — не більше 10%;

г)         всі відповіді правильні.

3.         Із переліку країн виключити ту, яка не входить в ОЕСР:

а)         Польща;

б)         Греція;

в)         Ізраїль;

г)         Нідерланди.

4.         Для характеристики НРК характерне:

а)         невтручання в економічні процеси;

б)         істотне державне регулювання, яке перевищує можливості держави;

в)         обмежене втручання держави в ціноутворення;

г)         невикористання можливостей субсидування різноманітних галузей еконо-

міки.

5.         Із переліку країн виключити ту, яка не є найменш розвинутою:

а)         Чад;

б)         Нігерія;

в)         ПАР;

г)         Заїр.

6.         Яка з названих рис не характерна для НРК:

Частина V. Міжнародна економіка

а)         низький рівень освіти громадян країни;

б)         бездефіцитність державних бюджетів;

в)         ВНП на душу населення не перевищує 400 дол.;

г)         середня тривалість життя населення не перевищує 60 років.

7.         Основним джерелом зовнішнього фінансування НРК є:

а)         офіційна допомога розвитку;

б)         інвестиції ТНК;

в)         інвестиції країн, що розвиваються;

г)         правильна відповідь відсутня.

8.         Виключити критерії, за якими не визначаються НІК:

а)         високі темпи економічного зростання;

б)         ВНП на душу населення;

в)         загальний розмір ВНП;

г)         частка обробної промисловості в ВНП.

9.         Із переліку виключіть рису, яка не характерна для НРК:

а)         до індустріальний рівень продуктивних сил;

б)         вкрай вузька сфера функціонування товарно-грошових відносин;

в)         відносно висока роль держави в мобілізації та використанні ресурсів;

г)         значні обсяги імпорту, постійне його зростання.

10.       Яка країна займає перше місце в світі з обсягу ВНП?

а)         США;

б)         Японія;

в)         Німеччина;

г)         Китай.

11.       Яка країна має найвищий показник Індексу людського розвитку?

а)         США;

б)         Японія;

в)         Німеччина;

г)         Канада.

12.       Яка країна першою з держав Південно-Східної Азії отримала статус «індустрі-

альної країни»

а)         Сінгапур;

б)         Південна Корея;

в)         Лаос;

г)         Малайзія.

13.       Міжнародний поділ праці — це:

а)         прямі іноземні інвестиції в економіку країни;

б)         спеціалізація окремої країни на виготовленні певних видів продукції з ме-

тою взаємного обміну ними;

в)         сукупність різних форм міжнародних економічних відносин;

г)         розміщення окремих стадій виробництва продукту у різних країнах.

Розділ 37. Міжнародна торгівля