Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Економічні реформи уряду М. Тетчер : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 3. Економічні реформи уряду М. Тетчер


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Уже в перші післявоєнні роки при сприянні уряду лейбористів була проведена націоналізація деяких галузей промисловості. В 1945–1948 pp. була проведена на-ціоналізація банків, багатьох підприємств вугільної промисловості, радіо, телеграфу, електроенергетики. В 1967 р. відбулася націоналізація підприємств чорної металургії та транспорту. Внаслідок цього в 1970 р. в руках держави знаходилось 95,1% най-більшої автомобільної компанії «Бритиш Мотор Лейленд Корпорейшн», 62,5% акцій енерготехнічної компанії «Франті», 93,5% — компанії по виробництву сталі. Уряд лейбористів, перебуваючи при владі з 1960 до 1970 pp., проводив політику «низьких» цін на продукцію націоналізованих підприємств. Це привело до того, що в 70-х pp. відбувається спад економічної активності: темпи інфляції становили 15%, загаль-мувалося зростання виробництва, припинилося зростання продуктивності праці. В середині 70-х pp. на 10,6%, в порівнянні з початком 70-х pp., скоротився обсяг про-мислового виробництва. Особливо скоротилися обсяги виробництва в будівництві та текстильній промисловості. З приходом до влади уряду консерваторів, на чолі з М. Тетчер, в основу політики була покладена теорія економічного лібералізму. Пе-редбачалося значне скорочення регулюючої функції уряду в господарській діяльнос-ті, посилення дії ринкових механізмів. Було виділено як провідний напрямок еко-номічної політики боротьбу з інфляцією: скоротилися позики приватному сектору

Розділ 35. Сучасний етап реформування у зарубіжних країнах

господарювання, посилився контроль за темпами зростання грошової маси в обороті, підвищено ставки проценту, введено значний контроль держави над цінами і зарпла-тою.

Для впливу на економіку використовується бюджетна політика, більше, ніж 90% державного бюджету в кінці 70-х — початку 80-х pp. Англії складали податки. Уряд М. Тетчер скоротив на 3,5 млрд. фунтів стерлінгів прямі податки на великі доходи, підвищив роль непрямих податків. Уже в 1982–1983 pp. темпи інфляції знизилися о 5%, а в кінці 80-х pp. — до 3%.

Було взято рішучий курс на значне скорочення, а часто і ліквідацію державної належності підприємств. Обмежені права профспілок. Підняттю рівня промислового виробництва в 80-х pp. сприяло те, що більша частина інвестицій направлялася на заміну і модернізацію обладнання, запровадження нових енерго- і ресурсозберігаю-чих технологій. На це йшло більше ніж 76% всіх інвестицій. Успішно розвивається сільське господарство. Відбувалося зростання виробництва сільськогосподарської продукції в середньому на 3% в рік.

Частина IV. Економічна історія