Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 35. УЧАСНИЙ ЕТАП РЕФОРМУВАННЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ  1. Економічні проблеми сучасного етапу господарського реформування у зарубіжних країнах : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 35. УЧАСНИЙ ЕТАП РЕФОРМУВАННЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ  1. Економічні проблеми сучасного етапу господарського реформування у зарубіжних країнах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

Сучасний етап господарського реформування економіки провідних капіталістич-них країн зумовлений низкою об’єктивних причин, серед них особливий вплив мали спади економічної активності у 1973–1975 рр. і 1980–1982 рр., які відзначилися тим, що практично охопили всі провідні капіталістичні країни і перепліталися з галузеви-ми, сировинними, енергетичними і структурними кризами.

Розбалансованість економіки була викликана такими основними факторами:

—        НТР середини XX ст., яка означала перехід до принципово нової техніки і тех-нологій. З середини 70-х рр. в провідних країнах світу здійснювалася реінду-стріалізація, яка ознаменувала перехід до наукомістких складних технологій — інформаційних та ресурсозберігаючих, до біотехнологій, генної інженерії;

—        тенденція до націоналізації промисловості, банків, транспорту, одержавлення економіки та посилення її державного регулювання, збільшення частки ВНП в державних бюджетах, до запровадження контролю держави за цінами, тари-фами та зарплатою.

Економічні негаразди, які наступили з середини 70-х — початку 80-х рр. і вира-зилися в спаді економічної активності та інфляції, привели до капіталістичної раці-оналізації економіки та скорочення державних соціальних програм, роздержавлення та приватизації при зниженні рівня безпосереднього втручання держави в економіку. Державними пріоритетами стають грошова, валютна, кредитно — фінансова і подат-кова політики, антимонопольні заходи.

За глибокими кризами середини 70-х — початку 80-х рр. наступило найтривалі-ше економічне піднесення (1983–1990). Але уже на кінець 90-х рр. відбулося різке зниження економічної динаміки, яке охопило більшість країн світу. Сповільнення економічного зростання привело до збільшення числа безробітних в промисловості розвинутих країн. Економічна криза 1990–1992 рр. привела до сповільнення зрос-тання виробництва практично в усіх країнах. У другій половині 1992 р. економіка Західної Європи почала виходити з економічної кризи.

Підсумком економічного розвитку провідних країн стало виділення трьох осно-вних центрів: США, Японії, Західної Європи — головним чином країн Європейсько-го Союзу.

З останнього десятиріччя XX ст. відбувається глобалізація виробництва і спожи-вання, яка стала головним фактором світового економічного розвитку.