Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 5. Японське «економічне диво» : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 5. Японське «економічне диво»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Японське «економічне диво» розпочалося приблизно у 1948 p., через три роки після нищівної поразки і воєнних руйнувань, коли країна ще була під військовою окупацією. До початку 1953 р. Японія досягла довоєнного економічного рівня, якщо говорити про ВНП. Відтоді вона зберегла високі темпи зростання виробництва. Про-тягом 1952–1963 рр. її ВНП майже потроївся і характеризувався щорічним прирос-том у 9%; протягом цих же років обсяг виробництва товарів зріс у 5 разів, а спожи-вання подвоїлося. Від початку тріумфального економічного поступу і до 70-х років Японії вдалося утвердитися в ролі могутньої промислової держави. Які основні пере-думови японського «економічного дива»?

Американська окупаційна влада провела в країні цілий ряд важливих перетво-рень, які значною мірою сприяли розвиткові японського суспільства і господарства. Було розпущено збройні сили, встановлено демократичні свободи, запроваджено за-гальне виборче право, сформовано парламент, уряд, прийнято конституцію. Окупа-ційні власті здійснили ряд економічних реформ. Було введено антимонопольне зако-нодавство, згідно з яким розпущено найбільші монопольні концерни. Американські фінансові радники провели реформу податкової системи. Були зменшені податки на підприємницьку діяльність. Встановлювався твердий обмінний курс ієни. Реформи в цілому пожвавили і посилили конкуренцію підприємців, сприяли росту виробництва.

У 1946–1949 pp. була проведена земельна реформа, яка ліквідувала поміщицьке землеволодіння. Держава викупила у поміщиків і продала селянам майже 80% усіх сільськогосподарських угідь.

Важливу роль у повоєнній відбудові японської економіки відіграла американська допомога. Стабілізаційна лінія Дж. Доджа, якому президент США Г. Трумен дору-чив очолити перетворення в Японії, сприяла нормалізації фінансів, відновленню ме-ханізмів відтворення. Величезні американські капіталовкладення, а також внутрішні накопичення капіталу дали змогу повністю оновити обладнання, створити нові ви-робництва. У березні 1952 р. набрав чинності закон про сприяння раціоналізації ви-робництва. Згідно із законом підприємства отримували державну допомогу, податкові та інші фінансові пільги за умови модернізації виробництва, оновлення устаткування.

Японці успішно використовували зарубіжні досягнення в найсучасніших галу-зях індустрії. Закуповуючи патенти й ліцензії на наукові відкриття, оригінальні тех-нології тощо і вміло пристосовуючи їх до своїх умов, японці отримували величезні прибутки. Ряд значних технічних новинок народилися і були запроваджені в масове виробництво на японських фірмах. У другій половині 50-х років — нейлон, транзис-торні приймачі, у 60–70-х роках — аудіостереосистеми, відеокамери і відеомагніто-фони, у 80-х — комп’ютеризовані роботи, мікросхеми на кремнієвих кристалах (чіпи) та ін. Японія стала лідером у такій важливій галузі науково — технічного прогресу, як електронна промисловість.

Головним чинником економічного зростання є, безперечно, повсякденна напо-леглива праця більш ніж 120-мільйонного японського народу, його працелюбність, самовіддача, жертовність і високий патріотизм.

Японські робітники працюють інтенсивніше, за нижчу платню, у них довший ро-бочий день, тиждень. Це впливало на зниження собівартості продукції, її ціну.

Завдяки цим та деяким іншим чинникам Японія досягнула передових рубежів у світі і перетворилася в один із світових центрів.

Частина IV. Економічна історія