Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 34. ГОСПОДАРСТВО КРАЇН СВІТУ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА РЕФОРМИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (1939–1970) § 1. Економіка провідних країн в роки Другої світової війни. Економічні наслідки війни : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 34. ГОСПОДАРСТВО КРАЇН СВІТУ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА РЕФОРМИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (1939–1970) § 1. Економіка провідних країн в роки Другої світової війни. Економічні наслідки війни


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Друга світова війна (1939–1945) виникла в результаті загострення економічних та політичних протиріч імперіалізму. Вона була розв’язана головними агресорами — Німеччиною, Італією та Японією і стала найкрупнішою економічною катастрофою.

У війну були втягнуті 60 держав з населенням більше 4/5 мешканців планети. Військові дії відбувалися на території 40 держав Європи, Азії, Африки і охопили простори Атлантичного, Тихого, Індійського та Північного Льодовитого океанів. Ві-йна забрала життя близько 55 млн осіб. Знищено національне багатство вартістю 316 млрд. дол.

Господарство воюючих країн було переведено на воєнні рейки, а виробництво зброї, боєприпасів, амуніції, бойової техніки тощо стало пріоритетним. Так, у Німеч-чині з початком війни промисловість працювала на військові потреби, випускаючи одні з кращих у світі танки, літаки, гармати. Виробництво військової техніки і зброї стимулювало розвиток важкої промисловості. Легка промисловість набагато відста-вала від неї.

Військові успіхи Німеччини на початковому етап другої світової війни дали мож-ливість використовувати економічний потенціал завойованих країн.

Військова промисловість під час війни була основою економіки. У 1939 р. її пито-ма вага в загальній вартості валової продукції становила 80% . Потребу в робочій силі нацисти задовольняли за рахунок примусової праці військовополонених, мільйонів депортованих з окупованих країн.

Незважаючи на тотальну мілітаризацію, німецька економіка була неспроможною повністю задовольнити потреби фронту. З кінця 1943 р. Німеччина відчула серйозні труднощі в усіх галузях господарства. Були порушені зв’язки між окремими еконо-мічними комплексами, відчувалася гостра нестача сировини, палива, людських ре-сурсів, фінансових засобів.

З другої половини 1944 р. промислове та сільськогосподарське виробництво різ-ко знижується. Наступає економічний крах.

Єдиною державою, що не лише не зазнала краху, а навпаки, виявилася сильною, були США. Ще до вступу у війну (7 грудня 1941 р.) США надавали в позику чи оренду зброю, боєприпаси, стратегічну сировину, продовольство та інші матеріальні ресурси країнам антигітлерівської коаліції. Ленд-ліз, так називалася широкомасш-табна система допомоги США країнам-союзницям, став одним з найбільших джерел збагачення держави у роки Другої світової війни. Ленд-ліз забезпечив масовий збут американських товарів і продуктів на зовнішньому ринку (загальна сума поставок за ленд-лізом становила 46,7 млрд. дол.). Унаслідок цього США перетворилися на могутній військовий «арсенал», а промислове виробництво за період з 1939 по 1944 р.

Частина IV. Економічна історія

зросло більш як удвічі. У розпал війни США давали 60% світового промислового ви-робництва. Частка США у світовому капіталістичному експорті зросла з 14 до 33%. У 1944 р. американський долар став головною валютою міжнародних платежів і роз-рахунків.

Значно більше, ніж США, постраждала в Другій світовій війні Великобританія. Було блоковано морські комунікації, окуповано деякі колонії, втрачено частину тор-гового і військово-морського флоту. Промислове виробництво, незважаючи на зна-чне збільшення випуску військової продукції, скоротилося на 5%, а сільськогоспо-дарське — наполовину.

У роки війни і після неї активізувався національно — визвольний рух у колоніях Британської імперії. З її складу вийшли Індія, Цейлон, Бірма, інші колонії, що значно ускладнило економічне становище метрополії.

Безпосереднім наслідком війни для Англії стало посилення залежності від США.

Франція, незважаючи на значний економічний потенціал, у роки другої світової війни також зазнала величезних збитків. Рівень промисловості в 1944 р. порівняно з довоєнним становив 38%. Більшість шахт, електростанцій, суднобудівних заводів було зруйновано. Франція втратила весь торговий і військовий морський флот. Роз-падалася французька колоніальна система. Національна валюта (франк) девальвува-лася. Капіталовкладення за кордоном зменшилися в 10 разів. Загальні втрати країни у війні оцінювалися у 1440 млрд. довоєнних франків.

Японія виступила у війні на боці гітлерівської коаліції і на початковому етапі ві-йни мала певний успіх — захопила Філіппіни, Бірму, Індонезію, В’єтнам та інші тери-торії. У 1941–1942 рр. вона, маючи запаси продовольства, паливно-енергетичних ре-сурсів, рідкісних металів, успішно вела війну зі США. Війна сприяла перетворенню Японії в індустріально-аграрну державу, збільшенню частки важкої промисловості. Зростала концентрація виробництва, а розміри контролюючого капіталу в компаніях «Міцубісі» й «Сумітомо» зросли у 10 разів, у «Міцуї» — більше ніж у 6 разів. Про-те витримати тривале суперництво з американською військовою потугою Японія не змогла.

Після американських атомних бомбардувань Нагасакі і Хіросіми у серпні 1945 р. Японія капітулювала.

Отже, результатом війни було знищення, демонтаж індустріальних господарств Німеччини, Франції, Японії, багатьох менших індустріальних країн Європи. Частко-во було знищено господарство Англії. Єдиною індустріальною країною, яка під час війни пережила справжнє економічне піднесення, були США.

В результаті війни зазнав серйозних руйнувань механізм міжнародних валютних відносин. У 1944 р. у Бреттон-Вудсі (США) відбулася міжнародна фінансова кон-ференція, на якій був створений Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

У липні 1947 р. в Парижі було створено Організацію європейського економічного співтовариства (ОЄЕС), завданням якої було вироблення спільної програми відбу-дови Європи.

Розділ 34. Господарство країн світу в роки Другої світової війни...