Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Особливості промислового перевороту у Франції та Німеччині та США : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 2. Особливості промислового перевороту у Франції та Німеччині та США


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Промисловий переворот у Франції мав свої особливості і специфіку. Він розпо-чався пізніше, ніж в Англії, і був затяжним. Перші машини тут з’явилися ще в кінці XVIII ст., але не мали широкого застосування. Промислове піднесення відбулося у 1805–1810 pp. в часи правління Директорії та Наполеона, які активно підтримува-ли промисловість і торгівлю. У цей же час у Франції знайшли поширення англій-ські винаходи. Разом з тим з’являлися і французькі. Особливу роль у текстильній галузі промисловості відіграли верстат Жаккара, створений у 1804–1808 pp., який виготовляв тканини з візерунком, та машини Жирара (1810 p.), що здійснювали хімічно-механічну обробку льону. Щоправда, ці винаходи поширилися у французь-кій текстильній промисловості лише у 40-х роках. У цілому інженерно-технічна дум-ка у Франції відставала від англійської.

Розділ 31. Промислова революція у найбільш розвинутих країнах Західної Європи та США

Континентальна блокада Англії, яку проводив Наполеон у 1806 p., закрила фран-цузький і європейський ринки для англійських промислових товарів, створила вели-кі економічні труднощі для Англії. Вона прискорила становлення і розвиток деяких галузей французької промисловості (суконної, хімічної, металообробної). Проте ті галузі промисловості, які працювали на колоніальній сировині (бавовняна, цукрова), переживали занепад. Франція на довгі роки була позбавлена англійських машин, ме-таловиробів та вугілля, необхідних для механізації виробничих процесів.

На другому етапі промислового перевороту (1815–1848 pp.) хід економічного розвитку Франції прискорюється. Зростають темпи механізації виробництва, роз-вивається текстильна, металургійна, поліграфічна, керамічна та інші галузі промис-ловості. У 20-х роках зароджується французьке машинобудування. За обсягом ви-робництва промислової продукції в середині XIX ст. Франція займала друге місце у світі після Великобританії. Однак її технічний рівень і конкурентоспроможність залишалися низькими. У Франції зберігалися невеликі мануфактури та дрібне кус-тарне виробництво.

Вже на етапі промислового перевороту у Франції сформувалися фінансова бур-жуазія, яка відігравала значну роль в державі, зате мало опікувалася розвитком про-мисловості. Вона збагачувалася за рахунок лихварства, фінансових та біржових спе-куляцій. Грошовий капітал зростав швидше, ніж промисловий.

Третій етап промислового перевороту у Франції відбувся після революції 1848– 1849 pp. і тривав до кінця 60-х років. У цей період фабрично-заводське виробництво охопило більшість галузей промисловості. Загальний обсяг промислової продукції за 1851–1865 pp. зріс майже вдвічі.

За прикладом Англії було проголошено свободу торгівлі, ліквідовано обтяжливі мита. Успішно розвивалася кредитна справа, а біржа, банки і акціонерні товариства досягли небувалої сили і значення.

Отже, в результаті промислового перевороту французька економіка остаточно перейшла на шлях індустріального розвитку. Однак проблема індустріалізації не була вирішена і за структурою економіки країна залишалася аграрно-індустріальною. Провідне місце у державі займала не промислова буржуазія, а фінансова. Франція стає міжнародним банкіром та світовим лихварем.

Німеччина вийшла на шлях капіталістичного розвитку пізніше, ніж Англія та Франція. Промисловий переворот тут розпочався лише в 30-х роках XIX ст. і три-вав до 70-х років. Найважливішою причиною такого відставання була наявність фео-дальних середньовічних порядків в сільському господарстві, збереження цехів у про-мисловості та політична роздробленість країни. До середини XIX ст. переворот не вийшов з початкової стадії.

Промисловий переворот прискорюється у 50–60-х роках, коли німецька промис-ловість переходить від мануфактурної стадії до фабрично-заводської. Але навіть до 1870 р. фабрика не витіснила мануфактуру і ремесло.

Особливості запізнілого промислового перевороту та індустріалізації в Німеччині:

—        розвивалася головним чином важка промисловість, а легка відставала. Випе-реджаючий розвиток важкої промисловості можна пояснити будівництвом за-лізниць та військовими потребами;

—        Німеччина була країною молодого капіталізму (німецькі заводи будувалися на півстоліття пізніше англійських і, природно, оснащувалися новітньою на той

Частина IV. Економічна історія

час технікою, купленою в Англії, хоча було здійснено ряд власних винаходів. Тут, наприклад, відкрили методи виробництва анілінових фарб, і в результаті цих відкриттів почала успішно розвиватися хімічна промисловість;

— значна частина необхідних для розвитку промисловості капіталів знаходилася не в буржуазії, а в поміщиків.

Промисловий переворот США розпочався в останньому десятилітті XVIII ст., але проходив в особливих умовах. Однією з таких умов був постійний притік емі-грантів з різних країн Європи. Якби не ця обставина, американська промисловість не мала б робітників. Другою умовою промислового перевороту був хронічний дефіцит робітників, тому що вони постійно йшли на захід, у фермери.

Як і в більшості країн Європи, переворот розпочався у бавовняній галузі. В 90 — ті рр. XVIII ст. англійський робітник Слейтер, який приїхав в Америку, по пам’яті відновив креслення ватерної машини, однієї з перших прядильних машин. У ті ж роки американський учитель Уїтні винайшов бавовноочисну машину (1793 р.). Пер-ша фабрика в США була заснована в 1791 р. М. Браном у штаті Род-Айленд. Од-нак початковим етапом технічної революції в бавовняній промисловості вважається заснування Френсісом Лоуелом в 1815 р. в Уотелі (штат Масачусетс) фабрики, де вперше в світі був налагоджений процес виробництва під одним дахом.

До середини XIX ст. переворот у бавовняній промисловості був закінчений і США за виробництвом бавовняних тканин вийшли на II місце в світі після Англії.

Американці не тільки швидко переймали європейську техніку, але й створили ряд власних винаходів: молотарка, косарка, револьверний станок, бесемерівський процес в металургії, трактор, швейна машинка, пневматична шина, фосфорний сірник та ін. У 50-х роках XIX ст. в промисловості Північно-Східної частини США запанувала фабрична система.

Бурхливий розвиток металургії, будівництво залізниць стали добрим стимулом для розвитку вугільної промисловості (Пенсільванія). У 1807 р. на р. Гудзон з’явився колісний пароплав, збудований Р. Фултоном, швидкими темпами прокладалися ка-нали, які мали велике господарське значення.

Та все ж до середини XIX ст. США залишалися в основному аграрною країною, промисловий переворот завершився лише в північних штатах. Південь залишався аграрним районом з рабовласницьким плантаційним господарством. Суперечності між північними і південними штатах викликали Громадянську війну в США (1861– 1865 pp.), яка водночас була буржуазною революцією. Війна закінчилася перемогою Півночі. Важливими її наслідками було скасування рабства, ліквідація політичної та економічної роз’єднаності США та остаточне завершення промислового перевороту.