Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 31. ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ У НАЙБІЛЬШ РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА США § 1. Причини, хід та наслідки промислового перевороту в Англії : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 31. ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ У НАЙБІЛЬШ РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА США § 1. Причини, хід та наслідки промислового перевороту в Англії


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Капіталізм перемагає тільки з другої половини XVIII ст. Чому? Тому що тільки з цього часу розпочинається промисловий переворот — перехід від мануфактури з її ручною ремісничою технікою до великого машинного фабрично-заводського вироб-ництва. Батьківщиною першого промислового перевороту була Англія — в останній третині XVIII — середині XIX ст.

Причини промислового перевороту в Англії:

—        накопичення капіталу;

—        знищення класу селянства і повний перехід сільського господарства на шлях капіталізму;

—        Англійська буржуазна революція;

—        створення колоніальної імперії (до середини XIX ст.);

—        створення армії найманих робітників.

Розпочався промисловий переворот у текстильній промисловості, і перш за все в

бавовняній галузі. Потіснивши дороге сукно, бавовняна тканина, виготовлена з допо-могою нових машин, стала більш дешевою та якісною. Саме вона змогла забезпечити як власний значний попит, так і витіснити конкурентів на світовому ринку.

Саме ткацтво стало об’єктом удосконалень та винаходів. Розпочався промисло-вий переворот з того, що у 1733 р. механік Джон Кей винайшов найпростіший ткаць-кий верстат з літаючим човником. Винахідником — ткачем Джеймсом Харгрівсом у 1765 р. була винайдена механічна прялка «Дженні», на якій можна було працювати спочатку на 8, а потім на 80 веретенах. У 1769 р. була сконструйована «ватерна маши-на Хайса», яка приводилася в рух водою. В останній третині XVIII ст. С. Кромптон створив «мюль-машину», яка базувалася на принципах роботи прядки «Дженні», але виготовляла тонку і міцну бавовняну пряжу. Вона поширилася у виробництві і стала технічною основою механізованого прядіння.

Процеси ткацтва деякий час відставали від механізованого прядіння, але ця невід-повідність була ліквідована винаходом механічного ткацького верстата Е. Картрайта у 1785 р. Він заміняв роботу 40 ткачів. Так в англійській промисловості з’явилися перші машини і фабрики. У 60-80-х роках XVIII ст. вони з’явилися в інших галузях промисловості.

Епохальне в історії промисловості значення мав винахід шотландського механіка Джеймса Уатта, який у 1769 р. винайшов першу парову машину. У 1782 р. Дж. Уатт удосконалив її, і з цього часу парова машина стала основним джерелом енергії бри-танської текстильної промисловості. Це дало змогу широко використовувати вугілля як основне паливо, ліквідувало залежність від водяного двигуна, відкрило для про-мисловості нові регіони країни.

Застосування машин прискорило розвиток металургії, вугільної промисловості. Виникло машинобудування, основу якого складали винахід і широке застосування токарного верстата та свердлильної машини. Зростання промислового виробництва

Частина IV. Економічна історія

зумовило появу нових досконаліших та швидкісних транспортних засобів. Наявність парової машини зробила можливим її застосування на залізничному і морському транспорті. У 1812 р. в Англії пущено пароплав на р. Клайд. У той же час розпочалися експерименти на залізницях. Р. Тревтик збудував декілька моделей парових повозок. Продовжив його пошуки Дж. Стефенсон, який створив самохідну паросилову установ-ку на основі стаціонарної парової машини. Локомотив Стефенсона у 1829 р. пройшов перші випробування і розвивав швидкість 22 км/год. У 1830 р. була збудована перша в Англії та світі залізниця, яка з’єднала Манчестер і Ліверпуль та мала велике господар-ське значення. Будівництво залізниць викликало докорінні зміни в економіці Англії, створивши стабільні комунікації між різними районами та галузями промисловості.

Промисловий переворот змінив економічну географію Англії. Виникли нові про-мислові райони, які спеціалізувалися на виробництві окремих видів товарів і про-дуктів. Значно зросли обсяги промислового виробництва. На середину XIX ст. країна перетворилася у «майстерню» світу, виробляючи близько половини світової промис-лової продукції, і зайняла виняткове становище в світовому господарстві й міжна-родній політиці.

Промислово-торговій гегемонії Англії сприяла економічна політика держави. До 40-х років XIX ст., коли індустріалізація ще не була завершена, в Англії панували високі митні збори на іноземні товари. Коли ж англійська промисловість наскільки зміцніла, що перестала боятися іноземної конкуренції, буржуазія проголосила необ-межену свободу торгівлі — так зване фрітредерство (від «фрі тред» — вільна торгів-ля). Його суть полягала в повному звільненні від мита майже всіх товарів, що заво-зилися в Англію, і була розрахована на взаємне сприяння, тобто зустрічну відміну чи значне скорочення мита на ввіз англійських товарів в інші країни. Це забезпечувало Великобританії як вільний збут за кордоном своїх товарів, так і дешеву імпортну си-ровину та продовольство.

Перемога машинного виробництва в Англії дала поштовх до формування соці-альної структури індустріального суспільства. Промисловий пролетаріат становив 45,5% зайнятого населення. Урбанізація перетворила Великобританію на країну міст і фабричних поселень. На кінець XIX ст. у містах проживало майже 75% населення.