Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Особливості ґенези індустріального суспільства в Голландії, Англії, Франції : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 2. Особливості ґенези індустріального суспільства в Голландії, Англії, Франції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Революція та визвольна війна перемогли тільки у північних провінціях Нідер-ландів (Голландії), яка у 1581 р. проголосила свою незалежність. Звільнення від іс-панського феодального панування стало додатковим стимулом для економічного зростання Голландії. У середині XVII ст. голландські мануфактури (кораблебудівні, текстильні та ін.) були кращими в Європі. Успішно розвивалися парусні, канатні, па-перові, цукрорафінадні, миловарні, скляні, пивоварні мануфактури. Після революції майже повністю були ліквідовані феодальні відносини на селі. Розвивалося торгове землеробство, городництво, садівництво. У XVII ст. Голландія займала I місце в світі за розвитком продуктивного скотарства.

Економічний підйом Голландії XVII ст. був тісно пов’язаний з торгівлею. Вона мала універсальний характер і охоплювала весь світ. У 1602 р. була створена Ост-Індійська компанія. Голландці, витіснивши португальців, створили імперію, що про-стягнулася від Мозамбіка до Японії. Вони не тільки монополізували постачання пря-нощів і східних товарів, а й займалися каботажними перевезеннями. Вест-Індійська компанія, створена в 1621 р., займалася піратством і работоргівлею. Голландія воло-діла найбільшим у Європі морським торговим флотом.

Розвиток торгівлі зумовив зростання ролі банківської справи і кредиту. На почат-ку ХVI ст. в Антверпені склався грошовий ринок, де у міжнародних розрахунках вико-ристовували векселі, які були в обігу замість готівки. У 1598 р. було засновано Страхо-ву палату. Упродовж XVII ст. Амстердам перетворюється у найбільший міжнародний фінансовий центр. Голландія стала самою багатою країною, країною — банкіром.

Однак, на початку XVIII ст. Голландія поступово втрачає світову першість на ко-ристь Великобританії. Це пояснювалося тим, що її торгове панування не відповідало промисловому потенціалу.

Розділ 30. Господарство країн Західної Європи та США у період розпаду феодалізму... (XVI–XVIII ст.)

З середини XVI ст. Англія вступила в мануфактурний період капіталізму. Трети-на населення була зайнята у виробництві сукна. Успішно розвивалися бавовняні, па-перові, скляні, металургійні, кораблебудівні мануфактури. За темпами і масштабами англійська промисловість у кінці XVIII ст. зайняла перше місце в Європі.

У ході аграрного перевороту («обгороджування») було ліквідовано дрібні селян-ські господарства, утверджувалась велика земельна власність лендлордів і фермерів. Результатом цього процесу став прискорений розвиток капіталізму на селі, створені необхідні резерви робочої сили для розвитку великої промисловості.

Для переходу від дрібнотоварного виробництва були потрібні значні кошти. Про-цес так званого «первісного нагромадження капіталу» найбільш яскраво проявився в Англії. Його основними джерелами були: аграрний переворот та Реформація, ко-лоніальна система, монопольна торгівля, піратство, работоргівля, протекціоністська політика уряду щодо національної буржуазії, система міжнародного кредиту.

Накопичений капітал в Англії, на відміну від Голландії, вкладався не в торгівлю, а в промисловість — в мануфактури. До середини XVIII ст. країна перетворилася на світову колоніальну імперію, стає провідною капіталістичною державою. У діловому світі панує англійський фінансовий капітал.

До половини XVIII ст. Франція була однією з наймогутніших держав світу. За рівнем промислового розвитку Франція нічим не поступалася Англії, проте тут пере-важало ремісниче виробництво, а цеховий устрій активно підтримувався державою. У містах країни у XVI ст. проживало 15–17% населення. Кількість мануфактур була незначною і займалися вони в основному виробленням предметів розкоші: шовку, ат-ласу, оксамиту, меблів, килимів, військових обладунків тощо. Франція займала про-відне місце в Європі з виробництва полотна, яке виготовляли сільські жителі. Орга-нізаторами і власниками розсіяних текстильних мануфактур були, як правило, купці та лихварі. Повільними темпами розвивалися аграрні відносини. У XVI–XVIII ст. у Франції зберігалося велике землеволодіння. Зберігалися рентні відносини, утвер-джувалися такі форми взаємовідносин як оренда та наймана праця. Відносно неви-сокий економічний потенціал Франції, пасивність буржуазії зумовили відставання країни у колоніальній експансії та зовнішній торгівлі.

Загострення соціальних суперечностей вилилося у революцію (1789–1794 pp.), як суттєво вплинула на економічне життя в країні. Було ліквідовано середньовічні порядки — феодальні привілеї, селянські повинності, інші особисті примуси селян, а також їхні борги феодалам. Підлягали знесенню: данина, чинші, феодальні суди, продаж урядових посад тощо. Було скасовано цеховий устрій та державну регламен-тацію промислового виробництва. Проголошувалася свобода торгівлі.

У цілому Французька демократична революція 2789–1794 pp. мала великий вплив на подальший розвиток Європи і світу, стала переломним фактором у переході від традиційного, аграрно-ремісничого суспільства до індустріального.