Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         Які основні тенденції визначали розвиток економічної теорії ХХ ст.?

2.         Визначіть зв’язок між основними категоріями в економічній теорії Дж. М. Кейн-са.

3.         Які основні елементи містить процес так званого неокласичного відродження в країнах розвиненої ринкової економіки?

4.         Які твердження покладено в основу теорії раціональних сподівань?

5.         Яке місце займає теорія економіки пропозиції в структурі сучасної економіч-ної думки?

6.         У чому полягає неоднозначність суджень вчених щодо нинішньої класичної ситуації?

Контрольні тести

1.         Хто в ХХ столітті розвинув теорію ефективного попиту Т. Мальтуса?

а)         Дж. Кейнс;

б)         М. Фрідмен;

в)         Л. Ерхард;

г)         Ф. Хайєк.

2.         Термін «економікс» одержав загальне визнання після того, як його вперше ви-

користав у заголовку праці:

а)         Жан Батіст Сей;

б)         Джон Стюарт Мілль;

в)         Альфред Маршалл;

г)         Джон Мейнард Кейнс

3.         Як Дж. М. Кейнс сформулював «закон Сея»:

а)         закон економічної рівноваги;

б)         закон попиту і пропозиції;

в)         попит породжує відповідну йому пропозицію;

г)         пропозиція створює відповідний їй попит.

4.         Згідно з «основним психологічним законом» Дж. М. Кейнса зі зростанням до-

ходів темпи приросту споживання:

а)         залишаються на попередньому рівні;

б)         випереджають темпи приросту доходів;

в)         зростають, але не тією ж мірою, що й доходи;

г)         зменшуються порівняно з попереднім рівнем.

5.         Термін «соціальне ринкове господарство» належить:

а)         Дж. М. Кейнсу;

б)         М. Фрідмену;

в)         А. Мюллеру-Армаку;

г)         П. Самуельсону.

 

Частина І. Вступ до економічної теорії

6.         Назвіть представника раннього інституціоналізму з наведеного списку:

а)         А. Маршал;

б)         М. Фрідмен;

в)         Т. Веблен;

г)         Ф. Ліст.

7.         Термін «соціальне ринкове господарство» уперше використовував:

а)         Дж. М. Кейнс;

б)         А. Мюллер-Армак;

в)         М. Фрідмен;

г)         К. Менгер.

8.         Представники нової історичної школи аналізували:

а)         економічний розвиток країни;

б)         соціальний розвиток країни;

в)         особливості соціально-економічного розвитку на новому етапі;

г)         ринкове господарство.

9.         Л. Брентано як виразник ідеї класового миру пропонував:

а)         політичну боротьбу класів;

б)         ідею «соціального миру»;

в)         насильницькі методи боротьби;

г)         немає правильної відповіді.

10. Монетаристи вважають, що швидкість обігу грошей :

а)         непостійна;

б)         постійна;

в)         часом постійна;

г)         часом непостійна.

 

Розділ 3. Процес суспільного виробництва, його фактори та фази