Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА IV. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ РОЗДІЛ 26. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ § 1. Предмет, структура та функції економічної історії : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА IV. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ РОЗДІЛ 26. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ § 1. Предмет, структура та функції економічної історії


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Історія людства — це історія економіки. Війни, які складають лише частину іс-торії, є результатом розвитку економіки, захисту економічних інтересів народів та держав. Тому історичною спадщиною народів є не те, скільки вони провели війн, за-воювали чужих територій, а в тому, що вони внесли в цивілізацію, що побудували, створили, винайшли.

Справжні історичні герої — люди, які зробили внесок у розвиток ремесел, науки, економіки держави, а не воєначальники — завойовники, бо перші — це люди, які до-помагають людям жити, творити, другі — руйнівники, які знищують людей і створе-ні ними матеріальні та культурні цінності. Та й знамениті воєначальники не могли з’явитися в країні, де не було сильної армії. В свою чергу, сильна армія може бути лише в державі, яка має достатньо могутній економічний потенціал, який дозволяє забезпечити її необхідним озброєнням.

Релігії також виникли на матеріальній базі. Кожне плем’я мало своїх богів, у яких люди просили допомоги в полюванні, захисту від стихійних лих і ворогів. Економічні процеси постійно впливали на розвиток ідеологій та релігій. Одночасно з цим для вирішення економічних проблем постійно використовувалися ідеології та релігія. Ідеологічна, релігійна боротьба, як правило, відображала боротьбу економічну.

Отже, закони розвитку людського суспільства кореняться не в політичних, а в економічних процесах. Саме економічний розвиток складає основу розвитку суспіль-ства, а економічна історія — основу всієї його історії.

Економічна історія — важлива нормативна дисципліна циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, складова вищої освіти. Вона вивчає гос-подарську діяльність людства в історичному розвитку, основні явища та процеси ма-теріального виробництва, діяльність економічних організацій та установ, економічну політику найбільш розвинутих країн світу і України, досліджує загальні закономір-ності економічного життя, а також його особливості в окремих країнах.

В системі економічних наук економічна історія займає одне з провідних місць, на-громаджуючи конкретні факти економічного розвитку окремих країн та аналізуючи економічні процеси, які відбуваються в різні епохи. Стежачи за зміною форм госпо-дарського розвитку в їх історичній послідовності, економічна історія дає можливість побачити, як здійснюється сам хід перетворень одних господарських форм на інші, в якому напрямку відбувається процес змін, чим було підготовлено сучасний нам на-родногосподарський лад.

Частина IV. Економічна історія

Економічна історія пов’язана з суспільними та економічними дисциплінами, в системі економічних наук вона наряду з економічною теорією та історією економіч-ної думки є фундаментальною. Фундаментальність економічної історії обумовлюєть-ся тим, що вона забезпечує економічну теорію фактичним матеріалом про господар-ський розвиток людства.

Крім кола економічних (галузевих та функціональних економічних наук) еконо-мічна історія тісно пов’язана з географічними, суспільними (соціологія, політологія, психологія та ін.), та історичними дисциплінами.

Економічна історія як наука зародилася на стику історичних та економічних наук, а в середині XIX ст. сформувалася як самостійна дисципліна, виділившись з політекономії.

Перші твори, присвячені окремим аспектам розвитку економіки з’явилися ще в період пізнього середньовіччя. Згодом питання економічної історії розроблялися в економіко-статистичних творах У. Петті («Трактат про податки і збори», 1662), в «Дослідженні про природу і причинах багатства народів» (1776) А. Сміта, в числен-них працях французьких авторів XVIII ст.

На рубежі XIX–XX ст. вона стала викладатися як самостійний предмет в євро-пейських університетах. На початку XX ст. перші кафедри економічної історії були створені в Оксфордському та Кембриджському університетах. Сьогодні ця дисциплі-на займає належне місце в системі академічної та вузівської підготовки розвинутих країн світу.

Функції економічної історії:

—        акумулююча (в зборі, вивченні і узагальненні господарського досвіду людства);

—        пропедевтична (підготовча), яка полягає в тому, щоб на конкретних фактах і прикладах із світової економіки засвоїти зміст базових економічних термінів;

—        світоглядна (у формуванні економічною історією наукової картини світового процесу господарської еволюції людства, показуючи безперервну зміну форм власності, господарських механізмів, форм виробництва, управління, а також їх відмінності по країнах та епохах;

—        формування реалізму економічного мислення (у вивченні та аналізі не тільки позитивного досвіду господарського розвитку країн і народів, але й помилок та прорахунків економічної політики держав.