Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         Що є основним питанням теорії економічного зростання?

2.         Що таке економічне зростання? Поясніть місце кривої виробничих можливос-тей в аналізі економічного зростання. Які є типи економічного зростання?

3.         Охарактеризуйте макроекономічні фактори економічного зростання?

4.         Опишіть кейнсіанські та неокласичні моделі економічного зростання Що таке стаціонарний обсяг капіталу? Сформулюйте Золоте правило.

5.         Опишіть характерні риси економічного зростання розвинутих країн у ХХ ст.

6.         Що є причиною відсталості економік країн Азії, Африки та Латинської Америки?

Контрольні тести

1.         В моделі економічного зростання Домара не існує припущення, що:

а)         економіка є закритою;

б)         існує тільки ринок благ і він початково збалансований;

в)         на ринку праці є надлишкова пропозиція і це забезпечує постійний рівень

цін;

г)         фактором зростання сукупного попиту і сукупної пропозиції є приріст ін-

вестицій.

2.         Основним показником економічного розвитку країни є:

а)         зовнішньоторгівельне сальдо;

б)         золотовалютні резерви;

в)         ВВП на душу населення;

г)         обсяг основних засобів виробництва.

3.         Яких макроекономічних факторів економічного зростання не існує:

а)         фактори пропозиції;

б)         фактори попиту;

в)         фактори розподілу;

г)         фактори прогнозувань та очікувань.

4.         Зростання, яке здійснюється за рахунок збільшення кількості ресурсів, без змі-

ни продуктивності праці — це:

а)         інтенсивний тип економічного зростання;

б)         екстенсивний тип економічного зростання;

в)         економічна криза;

г)         всі відповіді неправильні.

5.         Найбільш суттєва причина економічного зростання у розвинутих країнах — це:

а)         зростання кваліфікації працівників;

б)         збільшення обсягів капіталу, що застосовується;

в)         технологічні зміни у виробництві;

г)         реалізація грошово-кредитної та фіскальної політики, яка сприяє економіч-

ному зростанню.

Частина ІІІ. Макроекономіка

6.         Відношення показника росту ВВП фактичного періоду до показника ВВП ба-

зисному періоді — це:

а)         коефіцієнт росту;

б)         темп росту;

в)         темп приросту;

г)         всі відповіді правильні.

7.         Зростання здійснюється за рахунок збільшення кількості викоритсвуємих ре-

сурсів, не змінює при цьому продуктивність праці — це:

а)         інтенсивний тип економічного зростання;

б)         екстенсивний тип економічного зростання;

в)         економічна криза;

г)         всі відповіді неправильні.

8.         Найбільш суттєва причина економічного зростання у розвинутих країнах — це:

а)         зростання кваліфікації працівників;

б)         збільшення обсягів капіталу, що застосовується;

в)         технологічні зміни у виробництві;

г)         реалізація грошово-кредитної та фіскальної політики, яка сприяє економіч-

ному зростанню.

9.         Економічне зростання може бути проілюстровано:

а)         рухом точки по кривій виробничих можливостей;

б)         зрушенням вліво кривої виробничих можливостей;

в)         зрушенням вправо кривої виробничих можливостей;

г)         рухом від однієї точки до іншої за межами кривої виробничих можливостей.

10.       В економіці, яка характеризується повною зайнятістю, високі темпи еконо-

мічного зростання вимагають:

а)         зниження норми заощаджень та інвестицій;

б)         високої норми заощаджень і високої норми інвестицій;

в)         низької норми заощаджень та високої норми інвестицій;

г)         високої норми заощаджень і низької норми інвестицій.

Задача

Нехай національні економіки двох країн — А і Б — описує така виробнича функ-

ція: у = . Рівень заощаджень у А становить 29%, темпи зростання робочої сили — 0,5%, а у Б відповідно 18 і 5%. В обох країнах норма амортизації дорівнює 5,7%. Темпи науково-технічного прогресу — у країні А — 3,5 у країні Б — 1,5%. Капітал на одини-цю праці: у А — 2,3, у Б — 1,2. Визначити стаціонарний обсяг капіталу в цих країнах.