Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Типи та фактори економічного зростання : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 2. Типи та фактори економічного зростання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Макроекономічні фактори економічного зростання:

•          Фактори пропозиції: кількість і якість природних ресурсів; кількість і якість трудових ресурсів; обсяг основного капіталу (основні фонди); нові техноло-гії — науково-технічний прогрес; рівень розвитку підприємницьких здібностей в суспільстві.

•          Фактори попиту: податковий тиск; ефективність кредитно-банківської сис-теми; зростання споживчих, інвестиційних та державних витрат; розширення експортних поставок.

•          Фактори розподілу: перерозподіл виробничих ресурсів у економіці; діюча сис-тема розподілу доходів.

Джерела економічного зростання — приріст обсягу виробництва (AQ) може бути досягнутий за рахунок трьох окремих джерел:

•          приросту праці (AL);

•          приросту капіталу (АК);

•          технічних нововведень (Т.П.).

Розділ 25. Економічне зростання

Відповідно приріст обсягу виробництва за рік визначається таким фундамен-тальним рівнянням:

Д(2 = aAL + (1 - а)АК + Т.П.,

де: Т.П. — технічний прогрес (або сукупна продуктивність факторів виробництва);

ос, (1 - ос) — відносні внески кожного фактора виробництва в економічне зростан-ня відповідно до їхніх відносних часток у НД, які можуть змінюватися з часом.

В економічно розвинутих країнах зростання продуктивності праці забезпечуєть-ся на 70-80% за рахунок Т.П.

Для визначення рівня економічного розвитку країни використовують низку по-казників. Основними серед них є такі: 1) валовий внутрішній продукт на душу на-селення; 2) показники ефективності функціонування економіки, що обчислюються на підставі ВВП; 3) виробництво та споживання основних видів продукції на душу населення (рівень розвитку окремих галузей); 4) рівень та якість життя населення.