Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 25. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ § 1. Суть економічного зростання : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 25. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ § 1. Суть економічного зростання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

Мета стабілізаційної політики (в короткостроковому періоді) — збільшити ви-пуск до потенційного рівня, залучивши у виробництво усі недовикористані ресурси суспільства. Відповідно визначення короткострокового зростання можна дати таке: короткострокове зростання національного доходу — це динаміка ВВП в межах за-даних ресурсів і технології до досягнення економічною системою умов повної зайня-тості. Найбільш розповсюдженими визначеннями короткострокового економічного зростання є: 1) реальний приріст обсягу національного продукту в результаті збіль-шення кількості факторів виробництва або удосконалення техніки та технології; 2) збільшення реального обсягу ВВП або реального доходу на душу населення.

Але завдання економіки не вичерпуються досягненням повної зайнятості, тому що така зайнятість не гарантує поступального зростання економіки. Якщо проблема повної зайнятості розв’язана, виникає питання про збільшення обсягів виробництва за межі умов повної зайнятості — це основне питання (!) теорії економічного зростан-ня. У такому разі, постає проблема довгострокового економічного зростання.

Економічне зростання — це довгострокова тенденція збільшення потенційного рівня виробництва за умов повної зайнятості. Стан повної зайнятості означає, що економіка країни знаходиться на кривій виробничих можливостей. Крива виробни-чих можливостей відображає поєднання варіантів випуску різноманітної продукції, яка може бути виготовлена при даній кількості і якості природних, трудових ресурсів і основного капіталу за даного рівня технологічного потенціалу. Економічне зростан-ня визначається переміщенням кривої виробничих можливостей праворуч, тобто від АВ до CD (рис. 25.1), де: К — основний капітал; L — трудові ресурси.

 

Kj С

A

В         D         L

Рис. 25.1. Крива виробничих можливостей

Приріст кількості і якості ресурсів і вдосконалення технології забезпечує мож-ливість такого переміщення. Повна зайнятість і оптимальний розподіл ресурсів ма-ють суттєве значення для його реалізації. Моделювання економічного зростання на основі кривої виробничих можливостей не означає, що економіка в реальному житті рухається від одного стану повної зайнятості (иАВ) до іншого (uCD). Досвід розви-тку більшості країн показує, що в довгостроковому періоді тренд має тенденцію до

Частина ІІІ. Макроекономіка

зростання. Це означає, що протягом тривалих проміжків часу в цих країнах спостері-гається економічне зростання.

Довгострокова тенденція зростання обсягу виробництва є наслідком того, що ци-клічні підйоми перевищують циклічні кризи, як результат, позитивна різниця під-німає лінію тренда вище і вище (рис. 25.2).

Типи економічного зростання:

•          Інтенсивний — збільшення виробничого потенціалу шляхом вдосконалення техніки і технології.

•          Екстенсивний — збільшення виробничих потужностей внаслідок збільшення кількості використовуваних факторів виробництва.

•          Змішаний (реальний) — збільшення виробничих потужностей внаслідок збіль-шення кількості використовуваних факторів виробництва і вдосконалення тех-ніки та технології.

 

 

ВВП

 

Економічний пикл

ч          ►

Роки

Рис. 25.2. Циклічні коливання на фоні довгострокового тренду