Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Пропозиція грошей та рівновага на грошовому ринку : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 3. Пропозиція грошей та рівновага на грошовому ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Кількість грошей, яка наявна у національній економіці на певний момент часу, називають пропозицією грошей.

Якщо у товарному господарстві застосовували товарні гроші (худобу, сіль, золото і т.п.), то наявна кількість грошового блага визначала пропозицію гропіей. У сучасній економіці використовуються лише паперові гроші, правом на емісію яких монополь-не володіє держава. Тому пропозицію гропіей у національній економіці визначають відповідні державні інституції, зокрема у нашій державі — Національний банк Укра-їни (НБУ).

Крива попиту на гроші L є спадною. Від’ємний нахил цієї кривої відображає обер-нену залежність між попитом на гроші та номінальною процентною ставкою для да-ного рівня доходу Y. Рівновага на грошовому ринку досягається у точці, в якій попит на гроші дорівнює їхній пропозиції.

 4

 М/Р

1          1          ►

Грошова маса

Рис. 24.3. Пропозиція грошей

На рис. 24.4 точка Е є точкою рівноваги грошового ринку, якій відповідає рів-новажна процентна ставка i. 3 цієї графічної моделі випливає, що існує єдина про-центна ставка i', за якої попит на гроші та пропозиція гропіей рівні між собою, тобто (M/P)s= L(i, Y) (рис. 24.4).

Частина ІІІ. Макроекономіка

 

 

 

 

М/Р

 

Рис. 24.4. Рівновага на грошовому ринку у короткостроковому періоді

Розширення та звуження пропозиції грошей і кредиту здійснюється НБУ за до-помогою таких інструментів як: 1) дисконтна політики, інструментом якої є офіцій-на облікова ставка; 2) зміна норм обов’язкових банківських резервів; 3) операції на відкритому ринку. Монетарна політика НБУ направлена на забезпечення безінфля-ційного зростання економіки. Головна ідея регулювання полягає в цілеспрямова-ному впливі на монетарну базу, що призводить до багаторазового підвищення або зниження пропозиції грошей і кредиту. Фінансові послуги на грошово-кредитному ринку забезпечуються фінансовими посередниками. Серед фінансових посередни-ків найбільшу групу становлять комерційні банки, які тримають більшість депози-тів країни. Ощадні та кредитні асоціації складають другу групу. Третьою важливою групою є страхові компанії, пенсійні та інвестиційні фонди. Отже, провідну роль на грошово-кредитному ринку відіграють комерційні банки. Останні виконують дві основні функції: прийом внесків і надання кредитів, що дає змогу їм створювати гроші.