Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Безробіття як індикатор макроекономічної нестабільності : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 2. Безробіття як індикатор макроекономічної нестабільності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

Безробіття — це економічне явище, коли частина економічно активного населен-ня не має можливості використати свою робочу силу.

ЧБ

РБ =    100%

ЧРС

де: РБ — рівень безробіття, %;

ЧБ — чисельність безробітних, осіб; ЧРС — чисельність робочої сили, осіб.

Види безробіття:

•          Фрикційне.

•          Структурне.

•          Інституціональне.

•          Циклічне.

•          Добровільне.

Найбільш небезпечним є циклічне безробіття, яке виникає внаслідок циклічно-го спаду виробництва і є результатом зниження сукупного попиту на робочу силу. Тому прийнято вважати, що природне (неминуче) безробіття — це сума фрикцій-них та структурних безробітних при повній відсутності циклічних безробітних. Для вимірювання втрат від циклічного (надмірного) безробіття використовують закон Оукена: в ситуації, коли фактичний рівень безробіття перевищує природний рівень на 1%, відставання фактичного ВВП від потенційного його обсягу становить 2,5%. Спираючись на закон Оукена можна поетапно обчислити втрати ВВП від надмірного (циклічного) безробіття:

1)         В = (РБф — РБ )х 2,5,

де: В — відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП (у відсотках); РБф і РБ — рівень відповідно фактичного і природного безробіття; 2,5 — число Оукена;

(100 -В)          ВВПф -100

2)         ВВП   =           -ВВП => ВВП =         ;

 ф        юо       п          п       100-В

3)         ВВП = ВВП — ВВПМ

 в         п          ф7

де: ВВП — абсолютні втрати ВВП від циклічного безробіття.

Економісти також визначають вплив динаміки фактичного безробіття на динамі-ку реального ВВП. У розвинутій економіці, наприклад США та інших західних країн, простежується така залежність:

Розділ 22. Макроекономічна нестабільність

ВВП  -ВВП   1           /і     і   \

                 = 3 - 2 • Бт -Б   1  ,

ВВПт_1

де: ВВПт — реальний обсяг виробництва в розрахунковому році; ВВПт–1 — реальний обсяг виробництва в попередньому році; Бі — рівень безробіття в розрахунковому році;

т

Бі   1 — рівень безробіття в попередньому році.

З цієї форм ули випливає, що коли рівень безробіття в національній економіці не змінюється (Бі = Бі 1), то реальний ВВП зростає в середньому на 3% за рік. У роз-винутих країнах упродовж останніх десятиліть природний обсяг виробництва зрос-тав приблизно на 3% щороку. Цей показник називають темпом зростання природного ВВП, а його значення, як нам уже відомо, зумовлене нагромадженням капіталу, при-ростом населення та науково-технічним прогресом.

Якщо рівень безробіття порівняно з попереднім роком зростає на 1%, то реаль-ний ВВП зменшиться на 2%, що означає величезні економічні втрати — недовироб-ництво товарів і послуг, зниження доходів населення тощо.