Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         Дайте характеристику споживанню та заощадженню. Які фактори впливають на споживання та заощадження? Як вони впливають?

2.         Що таке «основний психологічний закон», автономне споживання та «спожив-чий кошик»? Що таке середня та гранична схильності до споживання і заощад-ження?

3.         Що таке «загадка споживання»? Які головні характерні риси кейнсіанської та класичної моделі поведінки споживача?

4.         Що таке інвестиції та їхня роль в національній економіці?

5.         Що таке сукупні видати? Який зв’язок між сукупними видатками та Кейнсіан-ською теорією макроекономічної рівноваги?

6.         Що таке мультиплікатор? Ефект мультиплікатора?

Контрольні тести

1.         Індивідуальне або сукупне використання споживчих благ, які направлені на

задоволення матеріальних і духовних потреб людини — це:

а)         заощадження;

б)         попит;

в)         пропозиція;

г)         споживання.

2.         Розраховується як відношення збереження до доходу, що множиться на 100% —

це:

а)         середня схильність до збереження;

б)         гранична схильність до збереження;

в)         гранична схильність до споживання;

г)         середня схильність до споживання.

3.         Абсолютно зростають і споживання, і збереження, але відносна частка спожи-

вання все більше скорочується, а частка збереження зростає — це:

а)         закон Оукена;

б)         правило 70;

в)         основний психологічний закон;

г)         мультиплікатор інвестицій.

4.         Гіпотеза життєвого циклу та теорія постійного доходу були розроблені відпо-

відно:

а)         А. Смітом та Д. Рікардо;

б)         К. Марксом та Ф. Енгельсом;

в)         В. Ойкеном та Л. Ерхардом;

г)         Ф. Модільяні та М. Фрідманом.

5.         Зростання сукупних витрат у кейнсіанський моделі приведе до зрушення кри-

вої сукупного попиту:

Розділ 21. Сукупні видатки та економічна рівновага

а)         вправо на величину зростання сукупних витрат, помножену на величину

мультиплікатора;

б)         вправо на величину зростання сукупних витрат;

в)         вліво на величину зростання сукупних витрат;

г)         вліво на величину зростання сукупних витрат, помножену на величину

мультиплікатора.

6.         Зовнішньоекономічна діяльність у частині імпорту:

а)         збільшує мультиплікатор витрат;

б)         зменшує мультиплікатор витрат;

в)         на мультиплікатор витрат не впливає;

г)         усі відповіді неправильні.

7.         Сума грошей сьогодні, яка створить указаний майбутній дохід за наявних про-

центних ставок — це:

а)         поточна вартість майбутнього доходу;

б)         вирівняна вартість поточного доходу;

в)         середня схильність до заощаджень;

г)         гранична схильність до заощаджень.

8.         Зведення майбутнього доходу до поточної вартості здійснюють за допомогою

методики, яку називають:

а)         мультиплікацією;

б)         приведенням вартості;

в)         дисконтуванням;

г)         складним відсотком.

Задачі

Задача 1. Безподатковий доход домогосподарства за минулий рік становив 1500 грн на місяць. Середня схильність до споживання — 0,75. Чому дорівнюватиме май-бутня вартість нинішнього вкладу, якщо: уся сума річного обсягу заощаджень пере-ведена на депозитний (пенсійний) рахунок, відсоткова ставка — 14% річних, термін вкладу — 25 років?

Задача 2. Спадок особи Х через 18 років становитиме 250000 грн. Яка поточна вартість грошової суми занесеної на ощадний рахунок, якщо відсоткова ставка стано-вить 4,5% річних? Яка різниця між множником нарощування та дисконтним множ-ником?

Задача 3. Деяка особа має вік 40 років, її трудове життя (Т) почалося з 20 років. Ця особа сподівається прожити до 80 років і планує вийти на пенсію у 65 років. Її річ-ний дохід становить 20000 грн за рік. Майно споживача становить 50000 грн. Обчис-лити граничну схильність до споживання майна, граничну схильність до споживання доходу, річний обсяг споживання.

Задача 4. Виробнича фірма може орендувати одиницю капіталу за ціною R і про-давати одиницю своєї продукції за ціною Р. Скільки капіталу потребує фірма для максимізації прибутку?

Частина ІІІ. Макроекономіка

Задача 5. Знайти реальний прибуток фірми, використовуючи наступні дані: гра-ничний продукт капіталу — 0,203 грн, ціна одиниці капіталу — 12 грн, ціна одиниці продукції — 12,75 грн, номінальна відсоткова ставка — 9,4%, рівень інфляції — 0,5%, норма амортизації — 8,3%.

Задача 6. Визначити чисту поточну вартість, використовуючи наступні дані:

 

            Термін дії проекту, років

 

            123456

Виторг від проекту, тис. грн.          50        55        59        190      210      369

Витрати на проект, тис. грн.           330      211      100      10        10        10

Розділ 22. Макроекономічна нестабільність