Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         Що таке сукупний попит? Які є форми сукупного попиту?

2.         Охарактеризуйте цінові та нецінові фактори впливу на сукупний попит.

3.         Що таке сукупна пропозиція?

4.         Форма кривої сукупної пропозиції: якою вона буває і чим це зумовлено?

5.         Охарактеризуйте фактори впливу на зміну сукупної пропозиції.

6.         Що таке економічна рівновага? Якою вона буває?

7.         Прокоментуйте застосування моделі AD-AS. Що таке «ефект храповика»?

8.         Охарактеризуйте модель IS-LM.

Контрольні тести

1.         До цінових факторів впливу на сукупний попит не відноситься:

а)         ефект відсоткової ставки;

б)         ефект внутрішнього рівня віддачі;

в)         ефект багатства;

г)         ефект чистого експорту.

2.         Якого відрізку короткострокової кривої АS не існує:

а)         кейнсіанського;

б)         проміжного;

в)         факторного;

г)         класичного.

3.         Графік кривої сукупної пропозиції в довгостроковому періоді має вигляд:

а)         гіперболи;

б)         параболи;

в)         горизонтальної прямої;

г)         вертикальної прямої.

4.         При застосуванні моделі AS-AD, ефект храповика проявляється в тому, що:

а)         зміна розміру цін впливає на зміщення кривої сукупного попиту;

б)         зміна розміру цін впливає на зміщення кривої сукупної пропозиції;

в)         ціни на товари та ресурси є негнучкими щодо зниження;

г)         ціни є номінальною змінною, а обсяг виробництва — реальною.

5.         Сукупний попит — це:

а)         загальна кількість кінцевих товарів та послуг, яка може бути представлена

(вироблена) в економіці при різних рівнях цін;

б)         загальна або сумарна кількість продукції, яка може бути купленою при дано-

му рівні цін і при інших рівних умовах;

в)         чистий дохід, виміряний в цінах факторів виробництва;

г)         вся заробітна плата, яка виплачується фірмами найманим працівникам, а та-

кож відрахування у державні та приватні пенсійні фонди.

6.         Який із наведених елементів не входить до сукупного попиту:

Розділ 20. Макроаналіз сукупного попиту та сукупної пропозиції

а)         обсяг споживання;

б)         державні закупівлі товарів та послуг;

в)         доходи корпорацій;

г)         інвестиції.

7. Технологічна модернізація зміщує криву AS у довгостроковому періоді:

а)         вправо;

б)         вліво;

в)         вниз;

г)         вгору.

259

 

Частина ІІІ. Макроекономіка