Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 4. Модель IS-LM : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 4. Модель IS-LM


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Модель IS-LM відображає взаємозв’язки на ринках товарів і грошей у національ-ній економіці в короткостроковому періоді (рис. 20.8). Вона виходить із припущення про незмінний рівень цін. Це означає, що усі змінні в моделі вимірюються у реальних одиницях.

Розділ 20. Макроаналіз сукупного попиту та сукупної пропозиції

 

Р

 

i              IS     LM2    LMj

           

           

                                   ►

Y2       Y1       ВВП

Дохід, обсяг виробництва Рис. 20.8. Модель IS-LM

Припускають, що національна економіка є закритою. Отже, модель IS-LM пока-зує рівновагу товарного й грошового ринків і виявляє чинники, що визначають рі-вень доходу в національній економіці за незмінного рівня цін. Крива IS відображає залежність між відсотковою ставкою й рівнем доходу в національній економіці за рів-новаги на ринку товарів і послуг.

Крива LM відображає залежність між відсотковою ставкою та рівнем доходу, яка виникає за рівноваги на ринку грошей. Модель IS-LМ дає змогу аналізувати вплив макроекономічної політики на рівноважний рівень доходу в національній економіці у короткостроковому періоді. Ця модель показує, як зміни в екзогенних змінних — державних видатках, пропозиції грошей, податках тощо — визначають ендогенні змінні, передовсім процентну ставку й дохід (обсяг національного виробництва). Мо-дель також дозволяє аналізувати вплив збурень на товарному й грошовому ринках на національну економіку. Ці питання вивчає макроекономіка вищого рівня. Модель IS-LM пояснює положення й нахил кривої сукупного попиту. Інакше кажучи, вона дає змогу показати, що зі зростанням рівня цін національний дохід зменшується, тоб-то крива AD є спадною. Загалом зміни рівня доходу в моделі IS-LM, що виникають унаслідок коливання цін, означають рух по кривій сукупного по питу. Зміни ж рів-ня доходу у разі сталого рівня цін означають переміщення самої кривої сукупного попиту. Модель IS-LM об’єднує елементи «кейнсіанського хреста» і теорії переваги ліквідності. Крива IS показує точки, які задовольняють умови рівноваги на ринку товарів, а крива LM — точки, які задовольняють умови рівноваги на ринку грошей. Точка перетину кривих IS та LM показує процентну ставку і дохід, що забезпечує рівновагу на обох ринках.

 

Частина ІІІ. Макроекономіка