Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРАКТИКУМ : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

ПРАКТИКУМ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Питання для самоконтролю

Які фактори зумовлюють необхідність кредиту?

Що таке кредит?

Охарактеризуйте суб’єктів кредитних відносин.

Назвіть функції кредиту та їх особливості.

Дайте характеристику формам кредиту та критеріям їх виді-лення.

У чому різниця між забезпеченими і незабезпеченими креди-тами?

Назвіть види забезпечення кредитів.

Що таке вид кредиту? Які виділяють види кредиту?

У чому різниця між банківським і комерційним кредитом?

 

Сутність меж кредиту та їхні види.

Що таке кредитоспроможність клієнта? Від яких факторів вона залежить?

У чому полягає особливість кількісних меж кредиту на макро-та мікрорівні?

Назвіть способи відтворення меж кредиту. У чому полягає їх-ній зміст?

У чому проявляється роль кредиту? Яка роль кредиту у сфері грошового обігу?

Питання для обговорення на семінарських заняттях

Необхідність кредиту. Загальні передумови формування кре-дитних відносин.

Сутність кредиту як форми руху вартості на зворотній основі. Позиковий капітал і кредит.

Стадії та закономірності руху кредиту. Об’єкти, суб’єкти та типи кредитних відносин.

Форми та види кредиту.

Поняття про економічні межі кредиту, їх види, причини і на-слідки порушення. Кредитні відносини та інфляція.

Відсоток за кредит: види, економічні межі руху та фактори змі-ни ставки відсотка.

 

Тема 8. Кредит у ринковій економіці

Функції кредиту та їхня класифікація. Роль кредиту в розвитку економіки.

Розвиток кредитних відносин в Україні.

Теми для рефератів

Розвиток кредиту в економіці України (на прикладі однієї з га-лузей).

Роль кредиту у становленні ринкової економіки України.

Форми та види кредиту в Україні.

Позиковий відсоток та фактори його диференціації.

Споживчий кредит в Україні.