Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Роль кредиту в умовах ринкової економіки : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

8.2. Роль кредиту в умовах ринкової економіки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Роль кредиту характеризується результатами застосування для економіки в цілому і населення зокрема. Кредит впливає на проце-си виробництва, реалізації і споживання продукції, а також на сферу грошового обігу.

Одним із проявів ролі кредиту виступає його вплив на безперерв-ність процесів виробництва і реалізації продукції. Завдяки наданню позикових коштів для задоволення тимчасових потреб відбуваються «припливи» і «відливи» коштів позичальників. Це сприяє подолан-ню затримки відтворювального процесу, забезпечує безперервність і сприяє його прискоренню. Кредит відіграє важливу роль у задоволенні тимчасової потреби в коштах, яка може бути зумовлена сезонністю ви-робництва і реалізацією певних видів продукції. Використання пози-кових коштів дає змогу створювати сезонні запаси і здійснювати сезон-ні витрати підприємств відповідних галузей народного господарства.

Значна роль кредиту і в розширенні виробництва. Позико-ві кошти сприяють збільшенню запасів і витрат, що необхідні для

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

розширення виробництва і реалізації продукції; використовуються для збільшення основних фондів.

Кредит у сфері грошового обігу забезпечує надходження готівки та її вилучення з обігу через банки на кредитній основі. Таким чином, кредит відіграє важливу роль в утворенні коштів для готівкового і безготівкового обігу і забезпечує безперебійність безготівкового.

Слід мати на увазі, що роль кредиту, сфера його застосування не є незмінними, стабільними. Із зміною економічних умов у країні від-бувається і зміна ролі кредиту та сфери його застосування.

Особливо важлива роль кредиту в умовах функціонування непо-вноцінних грошей, грошей нерозмінних на дорогоцінний метали. Це пов’язане із збільшенням грошової маси при функціонуванні непо-вноцінних грошей на основі кредитних відносин.

Виходячи з того, що в сучасних умовах інфляція є постійним яви-щем в економіці, зростає роль кредиту в цих умовах. Регулювання гро-шової маси в обігу здійснюється за допомогою кредиту, що забезпечує підтримку стабільної купівельної спроможності грошової одиниці.

Таким чином, слід виділити напрями, в яких зростає роль кре-диту:

перерозподіл матеріальних ресурсів в інтересах виробництва і реалізації продукції за допомогою надання позик і залучення коштів юридичних і фізичних осіб;

вплив на безперервність процесів відтворення через надання кредитів;

участь у розширенні виробництва через видачу позикових кош-тів на поповнення основного капіталу та лізинговий кредит;

економне використання позичальниками власних і позичених коштів;

прискорення споживачами отримання товарів, послуг за раху-нок використання позикових коштів;

регулювання випуску в обіг та вилучення з нього готівкових грошей на основі кредитних відносин і забезпечення безготівкового грошового обігу платіжними засобами.

Позитивна роль кредиту проявляється шляхом проведення ефек-тивної грошово-кредитної політики, яка в сучасних умовах, головним чином, полягає у використанні жорстких заходів з регулювання обся-гу кредитних і грошових операцій. Особливо важливе значення має

 

Тема 8. Кредит у ринковій економіці

підтримка стабільності і стійкості національної грошової одиниці і захист інтересів позичальників та кредиторів.