Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тестові завдання : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Тестові завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

1.         Теорія, яка проголошує гроші як абстрактні рахункові одиниці, ототожнює грошовий обіг з товарним обміном, ціни змінюються пропорційно зміні кількості грошей, в обігу перебувають

усі гроші, вартість грошей визначається в процесі обміну, називається теорією:

а)         трудової вартості;

б)         маржиналізму;

в)         кількісною;

г)         номіналістичною.

2.         Суть номіналістичної теорії грошей полягає в:

а)         запереченні вартісної природи грошей;

б)         тому, що гроші — це технічний засіб обміну;

в)         визначенні грошей, що виконують допоміжну роль засобу рахунку і визначають мінові пропорції;

г)         визначенні грошей як умовних знаків, що позбавлені внутрішньої вартості;

д)         ототожненні грошового обігу з товарним обміном.

3.         «Трансакційна версія» кількісної теорії грошей ґрунтується на:

а)         рівнянні А. Пігу;

б)         «рівнянні обміну»;

в)         рівнянні І. Фішера;

г)         рівнянні Дж. Кейнса.

4.         Згідно з рівнянням Фішера, кількість грошей, необхідна для

забезпечення обігу товарів і послуг:

а)         прямо пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП)

та обернено пропорційна швидкості обігу грошової одиниці;

б)         прямо пропорційна швидкості обігу грошової одиниці та обернено пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП);

в)         жодна з пропорцій неправильна.

5.         Представники «кембриджської версії» кількісної теорії грошей:

 

Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

а)         Д. Робертсон;

б)         Д. Рікардо;

в)         І. Фішер;

г)         А. Маршалл;

д)         Д. Юм;

е)         А. Пігу;

є) Дж. Кейнс.

6.         Представники металістичної теорії грошей ототожнюють грошовий обіг із:

а)         золотом та сріблом;

б)         паперовими грошима;

в)         кредитними грошима;

г)         «квазі-грошима».

7.         Якщо маса грошей, необхідна для обігу, становить 1 млрд

грн, кількість проданих товарів 100 тис. грн, середня ціна одного

товару 50 грн, то середня оборотність грошової одиниці буде:

а)         5 об./рік;

б)         2,5 об./рік;

в)         1,5 об./рік.

8.         Прихильниками металістичної теорії є:

а)         У. Стаффорд;

б)         Т. Мен;

в)         А. Монкретьєн;

г)         К. Маркс.

9.         Правило «монетаристів» стверджує, що пропозиція грошей має зростати темпами, що відповідають:

а)         темпові зростання цін;

б)         темпові зростання рівня відсоткової ставки;

в)         темпові зростання швидкості обігу грошей;

г)         потенційному темпові зростання реального ВНП.

10.       Скільки обігів здійснить грошова одиниця за рік, якщо відомо,

що обсяг ВВП за 2 роки був однаковий і разом становив 800 млрд грн,

а середній залишок грошей в обігу за рік — відповідно 120 млрд грн:

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

а)         6,6 об./рік;

б)         1,6 об./рік;

в)         3,3 об./рік?

11.       Дж. Кейнс виділив для аналізу нагромадження грошей такі

мотиви:

а)         узгодження;

б)         прибутковості;

в)         обачності;

г)         консолідований;

д)         трансакційний;

е)         спекулятивний.

12.       Мотив зберігання грошей Дж. Кейнса, який виникає з бажання уникнути втрат капіталу при зберіганні активів у формі облігацій у період очікуваного підвищення норми позикового відсотка:

а)         мотив обачності;

б)         трансакційний мотив;

в)         спекулятивний мотив.

13.       Із перерахованих ознак визначте ті, що характеризують

кількісну теорію Кейнса:

а)         держава не повинна втручатись у процес виробництва;

б)         офіційна економічна політика «знецінення власних грошей»;

в)         головна функція держави — можливість впливу на динаміку цін;

г)         гроші — один з важливих факторів формування інвестиційного

попиту;

д)         природа грошей має тісний зв’язок з теорією трудової вартості;

е)         вартість грошей не залежить від їхнього матеріального змісту і

визначається лише найменування.

14.       Монетаристська концепція інфляції стверджує:

а)         купівельна сила грошей і ціни товарів встановлюються на ринку;

б)         співвідношення між наявною грошовою масою та номіналь ною

величиною ринку товарів і послуг прямо пропорційна інфляції;

в)         інфляцію необхідно підтримувати в помірних розмірах, оскільки вона зумовлює підйом промислового виробництва.

 

Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм