Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.4. Теорії інфляції : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

7.4. Теорії інфляції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Існує три основних напрями в теорії інфляції: кейнсіанська тео-рія інфляції, монетаристська кількісна концепція і теорія надзвичай-них витрат.

Кейнсіанська теорія інфляції. Представники цієї теорії (Дж. М. Кейнс і Б. Хансен) виходять з аналізу доходів та видатків госпо дарюючих суб’єктів та впливу їх на збільшення попиту.

Вони вважають, що збільшення попиту з боку держави та під-приємців приводить до збільшення виробництва та зайнятості. В той же час збільшення попиту населення, оскільки він (попит) має невиробничий характер, призводить до інфляції. У зв’язку з цим вони рекомендують стимулювати приватні та державні інвестиції,

 

Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

але обмежувати заробітну плату працюючих. У цій концепції активну роль відіграє, за словами Кейнса, «ефективний», або грошовий, попит, який нібито і створює грошову масу. Причому Кейнс розглядає два види інфляції:

напівінфляція (повільна або повзуча), тобто таке збільшен-ня грошової маси в умовах безробіття, яке не завдає небезпе-ки, оскільки не стільки призводить до зростання цін, скільки сприяє залученню безробітних до процесу виробництва;

справжня інфляція (галопуюча) — вона можлива при досяг-ненні повної зайнятості, коли зростання грошової маси цілком проявляється в зростанні цін на товари та послуги.

У зв’язку з цим у праці «Загальна теорія зайнятості, проценту та грошей» (1936) Кейнс рекомендував знижувати не номінальну або, «грошову», заробітну плату, яка, з його слів, є «непіддатливою» через завзятий відбір працівників, а здійснювати «гнучку інфляційну грошову політику», яка в кінцевому результаті призведе до зниження реальної заробітної плати.

На базі кейнсіанської теорії інфляції з’явилася так звана «крива Філіпса», яка відображає обернену залежність у розвитку цін і зай-нятості у Великобританії. Новозеландський вчений А. Філіпс на базі аналізу тенденцій в економіці Великобританії з 1861 по 1957 р. дійшов висновку, що за допомогою інфляції протягом майже ста років удавалося переборювати спад виробництва і збільшувати зайнятість, а стабілізація цін супроводжувалася зниженням рівня зайнятості та економічної активності.

Згідно з «кривою Філіпса» було розроблено рекомендації щодо призупинення інфляції, утримання її на певному рівні: або довести безробіття до високого рівня, або ж профспілкам вести більш стриману політику при переговорах про підвищення заробітної плати.

Однак економічні кризи 1974–1975 рр. та 1980–1982 рр. виявили новий феномен — стагфляцію, що заперечує «криву Філіпса», ос-кіль ки в ці періоди (періоди стагнації або кризи) темпи інфляції не зменшувались, а збільшувалися.

Монетаристська концепція інфляції. Представники цього напря-му (М. Фрідмен та ін.) розглядають інфляцію як грошовий феномен, тобто результат надлишкової кількості грошей в обігу. З цією метою вони порівнюють індекси грошової маси та фізичного обсягу ВНП.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Тут гроші відіграють активну роль, тобто грошова маса «створює» попит.

Монетаристи виступають проти неокейнсіанських заходів анти-циклічного регулювання, розглядаючи розвиток промислового циклу як зміну інфляції (підйом) та дефляції (криза). Звідси вони роблять висновок: оскільки інфляція викликає підйом промислового вироб-ництва, то її слід підтримувати в помірних розмірах.

Теорія інфляції, спричиненої надлишковими витратами вироб-ництва (Д. М. Кейнс, У. Торн, Р. Куен). Ця теорія пояснює зростання цін збільшенням витрат виробництва. Вона тісно пов’язана з концеп-цією Кейнса, який вважав, що якщо перша стадія інфляції (напів-інфляція) подає собою інфляцію попиту, то друга стадія (справжня інфляція) — результат інфляції витрат виробництва.

На думку представників цієї теорії, інфляцію спричинюють лише витрати, пов’язані із заробітною платою, на чому ґрунтується теорія інфляційної спіралі «заробітна плата — ціни», якої притримується більшість західних економістів, зокрема П. Самуельсон, Дж. Гелб-рейт. Ця теорія є основою антиінфляційних заходів щодо «заморо-жування» заробітної плати, політики обмеження доходів населення. Разом з тим слід сказати, що сучасний період НТП характеризується підвищенням заробітної плати, тому західні економісти висувають тезу про те, що її збільшення не повинно перевищувати зростання продуктивності праці, інакше відбудеться розкручення «інфляційної спіралі».

 

Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм