Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Номіналістична теорія грошей : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

7.2. Номіналістична теорія грошей


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Номіналістична теорія грошей виникла при рабовласницькому ладі. Вона заперечувала внутрішню вартість грошей для виправдання псування монет з метою збільшення доходів казни.

Ця теорія повністю сформувалась у ХVІІ–ХVIII ст., коли гро-шовий обіг був наповнений неповноцінними (білонними) монетами. Першими представниками номіналізму були англійці Дж. Берклі і Дж. Стюарт. Вони вважали:

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

по-перше, гроші створюються державою;

по-друге, їхня вартість визначається номіналом;

по-третє, сутність грошей зводиться до ідеального масштабу цін. Наприклад, Дж. Стюарт визначав гроші як масштаб цін з рівними поділами.

Номіналісти повністю відкинули вартісну природу грошей, роз-глядаючи їх як технічну зброю обміну. Панівне становище номіна-лізм зайняв у політекономії в кінці XIX — на початку XX ст., але, на відміну від раннього номіналізму, об’єктом його захисту стали не бі-лонні монети, а паперові гроші (казначейські білети).

Помилковість теорії грошей Кнаппа полягає в тому, що:

по-перше, гроші — категорія не юридична, а економічна;

по-друге, металевим грошам притаманна самостійна вартість, а не отримання її від держави; представницька вартість папе-рових грошей також визначається не державою, а обумовлена об’єктивними економічними законами;

по-третє, основною функцією грошей є не засіб платежу, а міра вартості.

Австрійський економіст Ф. Бендіксен («Про цінність грошей», «Про гроші як загальний знаменник») спробував дати економічне об-ґрунтування державній теорії грошей, оцінюючи гроші як свідоцтво про надання послуг членам суспільства, яке надає право на отриман-ня зворотних послуг. Але його спроба економічно обґрунтувати номі-налізм не вдалася, оскільки, оцінюючи сутність грошей, він ігнорував теорію вартості.

У період економічної кризи 1929-1933 рр. номіналізм отримав подальший розвиток як теоретична основа для виправдання відмо-ви від золотого стандарту. Так, Дж. М. Кейнс («Трактат про гроші», 1930 р.) назвав золоті гроші «пережитком варварства», «п’ятим ко-лесом возу». Ідеальними він вважав паперові гроші, які еластичніші, ніж золото, і повинні забезпечити постійне процвітання суспільства. Витіснення з обігу золота паперовими грошима він розглядав як емансипацію грошей від золота і перемогу теорії Кнаппа. Кейнс вва-жав, що всі цивілізовані гроші є хартальними, а кнаппівський харта-лізм повністю здійсненний.

Помилковим у теорії Кейнса було твердження, що металевий обіг нееластичний: у дійсності еластичність досягається випуском банк

Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

нот, розмінних на золото. Практична мета номіналізму Кейнса поля-гала в теоретичному обґрунтуванні скасування золотого стандарту, переходу до паперово-грошового обігу і регулювання економіки че-рез управління інфляційним процесом.

У сучасних умовах номіналізм — одна з домінуючих теорій гро-шей. Так, відомий американський економіст П. Самуельсон вважає, що гроші є умовними знаками та розглядає їх як штучну соціальну умовність.

Таким чином, для всіх різновидів номіналізму характерні однако-ві вади: ігнорування товарного походження грошей, відмова від їхніх найважливіших функцій, ототожнення грошей з масштабом цін, іде-альною лічильною одиницею.