Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тестові завдання : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Тестові завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

1. Валютні операції означають:

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

а)         будь-які платежі, пов’язані з переміщенням валютних цінностей між су б’єктами валютного ринку;

б)         страхування валютних ризиків;

в)         забезпечення умов та механізм для реалізації валютної політики держави;

г)         забезпечення прибутку учасниками валютних відносин.

2.         Валютний курс означає:

а)         співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу;

б)         ціна грошової одиниці однієї країни, що визначена в грошовій

одиниці ін шої країни;

в)         обидва визначення правильні.

3.         Валютні відносини містять:

а)         експорт товару;

б)         надання економічної та технічної допомоги за кордон;

в)         імпорт товару;

г)         функціонування валюти в зовнішньоекономічній торгівлі;

д)         укладання угод щодо купівлі-продажу валют;

е)         отримання і надання з-за кордону позик;

4.         Співвідношення між грошовими одиницями двох країн, що

використовується для обміну валют під час валютних та інших

операцій, — це:

а)         офіційний валютний курс;

б)         ринковий валютний курс;

в)         змішаний валютний курс;

г)         валютний курс;

д)         коливальний валютний курс;

е)         спот-курс;

є) форвард-курс;

ж)        своп-курс;

з)         плаваючий валютний курс;

и) крос-курс.

5.         За механізмом здійснення виділяють такі валютні операції:

 

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи

а)         спот;

б)         форвардні;

в)         ф’ючерсні;

г)         опціонні;

6.         Здатність валюти вільно використовуватися для будьяких операцій та обміну на інші валюти. — це:

а)         конвертованість;

б)         часткова конвертованість;

г)         внутрішня конвертованість;

д)         зовнішня конвертованість.

е)         конвертованість за поточними операціями.

7.         Валютні угоди на короткотермінову (до 48 год) доставку

валюти з негайною оплатою, — це:

а)         спот;

б)         форвард;

в)         ф’ючерс;

г)         своп;

д)         опціон.

8.         До методів валютного регулювання належать такі:

а)         девальвація;

б)         ревальвація;

в)         інфляція.

9.         Функції ЦБ як органу валютного регулювання:

а)         контроль за повнотою сплати податків;

б)         формування бюджетної політики щодо валютних цінностей;

в)         нагромадження, управління і розміщення валютних резервів;

г)         контроль за повнотою переказу валюти, вивезенням та ввезенням валюти і золота;

д)         визначення сфери і порядку обігу іноземної валюти в країні;

е)         формування і використання валютного фонду;

є) визначення курсу національної грошової одиниці;

ж)        регулювання платіжного балансу;

з)         установлення механізму обліку валютних операцій;

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

и) обслуговування зовнішнього боргу;

і) надання ліцензій КБ на здійснення валютних операцій;

10.       Співвідношення всієї сукупності надходження з-за кордону та платежів за кордон за певний проміжок часу, — це:

а)         платіжний баланс;

б)         баланс поточних операцій;

в)         торговий баланс;

г)         баланс послуг і некомерційних платежів;

д)         баланс руху коштів і кредитів.

11.       Державно-правова форма організації міжнародних валютних відносин:

а)         валютна система;

б)         світова валютна система;

в)         національна валютна система;

г)         регіональна валютна система;

д)         локальна валютна система.

12.       Договірно-правова форма організації валютних відносин

між групами країн:

а)         валютна система;

б)         світова валютна система;

в)         національна валютна система;

г)         регіональна валютна система;

д)         локальна валютна система.

13.       Коли впроваджено плаваючі валютні курси національних

одиниць:

а)         1867 р. — Паризька конференція;

б)         1837 р. — Паризька конференція;

в)         1911 р. — Генуезька конференція;

г)         1922 р. — Генуезька конференція;

д)         1933 р. — Бреттон-Вудська конференція;

е)         1944 р. — Бреттон-Вудська конференція;

є) 1967 р. — Ямайська конференція;

ж)        1976 р. — Ямайська конференція?

 

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи

14.       Валюта — це:

а)         золото;

б)         грошова одиниця, що використовується у функціях світових

грошей;

в)         національна грошова одиниця.

15.       Валютні активи держави — це:

а)         національна валюта;

б)         депозити в національній та іноземній валютах;

в)         іноземна валюта, золото.

16.       Виберіть правильні способи здійснення валютної інтервенції:

а)         використання національної валюти;

б)         використання резервів у національній валюті (через свопугоди);

в)         продаж цінних паперів, розміщених в іноземній валюті;

г)         емісія грошей;

д)         зміна ставок оподаткування.

17.       Суб’єктами валютного ринку є:

а)         хеджери, які здійснюють операції на валютному ринку для захисту від несприятливої зміни валютного курсу;

б)         підприємці, які купують і продають валюту для забезпечення

своєї комер ційної діяльності;

в)         інвестори, які вкладають капітал у валютні цінності з метою

одержання відсоткового доходу;

г)         всі відповіді правильні.