Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Конвертованість валюти : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

6.3. Конвертованість валюти


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

При зовнішньому обігу повна свобода обміну зароблених в пев-ній країні грошей для розрахунків із закордонним партнером нада-ється лише іноземцям (нерезидентам). При режимі внутрішнього обігу свободою обміну національних грошових одиниць на іноземні валюти користуються лише резиденти даної країни. Обіг національ-ної грошової одиниці забезпечує країні такі довготермінові вигоди додаткової участі в багатосторонній світовій системі торгівлі та роз-рахунків:

вільний вибір виробниками та споживачами найбільш вигід-них ринків збуту та закупок усередині країни та за кордоном у кожний момент;

розширення можливостей залучення іноземних інвестицій та здійснення інвестицій за кордоном;

«підтягування» національного виробництва до міжнародних стандартів за цінами, витратами, якістю;

можливість здійснювати міжнародні розрахунки в національ-ній валюті.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

За ступенем конвертованості розрізняють валюти:

вільно конвертовані (резервні);

частково конвертовані;

замкнуті (неконвертовані);

клірингових розрахунків.

Вільно конвертована валюта (ВКВ) валюта, яка вільно та необмежено обмінюється на інші іноземні валюти (повна зовнішня та внутрішня конвертованість). ВКВ називають резервною валютою, тому що в такій валюті центральні банки інших країн накопичують і зберігають резерви коштів для міжнародних розрахунків (долар, фунт стерлінгів, швейцарські франки, єни, євро).

Частково конвертована валюта — національна валюта країн, у яких застосовуються валютні обмеження для резидентів та за окре-мими видами обмінних операцій. Розрізняють такі основні сфери валютних обмежень: поточні операції платіжного балансу (торгові та неторгові угоди), обмежений продаж іноземної валюти, заборона продажу товарів за кордоном за національну валюту, регулювання строку платежів, експорту та імпорту. Основна причина валютних обмежень — нестача валюти, тиск зовнішньої заборгованості, розлад платіжних балансів.

Замкнута (неконвертована) валюта національна валюта, яка функціонує тільки в межах однієї країни і не обмінюється на інші іно-земні валюти.

Клірингові валюти — це розрахункові валютні одиниці, що функ-ціонують на основі клірингових угод. Клірингові угоди укладаються для вирівнювання платіжного балансу без витрат валютних резер-вів:

за необхідності отримання пільгового кредиту від контрагента, який має активний баланс;

як захід у відповідь на дискримінаційні дії іншої держави.

В умовах інтернаціоналізації господарювання зростає взаємоза-лежність національних господарств, активізуються пошуки засобів національного регулювання. В сфері валютних відносин з’являються нові особливості і тенденції:

•          посилюються міжнародні функції національних валют (національні грошові одиниці беруть участь у міжнародних розрахунках);

 

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи

масштаби діяльності якої-небудь валюти в міжнародному пла-тіжному обігу визначаються комплексом факторів (історич-них, економічних, міжнародно-правових), у тому числі і наці-ональною політикою;

відсутня єдина грошова основа у валютній сфері — світова ва-люта;

в умовах вільної конвертованості валют та руху капіталу між країнами розмиваються межі між внутрішнім грошовим обо-ротом та міжнародним платіжним оборотом;

тенденція до зростання національних та міжнародного гро-шово-кредитного ринку прокладає шлях в умовах специфіки та особливостей національних грошово-кредитних ринків.

На відміну від золотого стандарту, конвертованість в умовах кредитно-паперових грошей визначається інституційними норма-ми, які включають важливі ланки валютної політики кожної країни, а також загальні вимоги, визначені Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Таким чином, конвертованість валюти необхідна для забезпечен-ня процесу демонополізації економіки, її структурної перебудови, подолання кризи платіжного балансу, інтеграції у світове господар-ство.