Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1. Сутність і види інфляції : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

5.1. Сутність і види інфляції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Термін «інфляція» (від лат. inflаtio) буквально означає «здуття». Дійсно, фінансування державних видатків (наприклад, у періоди екстремального розвитку економіки в часи війн, революцій) за допомогою паперово-грошової емісії з припиненням розміну банкнот призводило до розширення грошового обігу та знецінення паперових грошей.

Інфляція була характерна для грошового обігу:

Росії з 1769 по 1895 р. (за винятком 1843–1853 рр.);

США — у період війни за незалежність 1775–1783 рр. та гро-мадянської війни 1861–1865 рр.;

Англії — під час війни з Наполеоном на початку XIX ст.;

Франції — у період Французької революції 1789–1791 рр.

Особливо високих темпів інфляція набула в Німеччині після Пер-шої світової війни, коли восени 1923 р. грошова маса в обігу досягла 396 квінтильйонів марок, а грошова одиниця знецінилась у трильйон разів.

Наведені історичні приклади доводять, що інфляція не є пород-женням сучасності, а мала місце і в минулому.

Сучасній інфляції притаманний ряд відмінних особливостей. Якщо раніше інфляція була локальною, то зараз — всеосяжна; раніше вона охоплювала певний період, тобто була періодичною, а зараз вона хронічна; сучасна інфляція перебуває під впливом не тільки грошо-вих, а й негрошових факторів.

Таким чином, сучасна інфляція є наслідком дії багатьох факто-рів.

Отже, інфляція як багатофакторний процес — це прояв диспро-порційності в розвитку суспільного відтворення, що зумовлено по-рушенням закону грошового обігу. Таким чином, глибинні причини

 

Тема 5. Інфляція та грошові реформи

інфляції знаходяться як у сфері обігу, так і в сфері виробництва, і дуже часто зумовлюються економічними й політичними відносина-ми в країні.

В економіці України інфляція виникла ще в період існування СРСР в 50–60-х роках XX ст. і була пов’язана з різким падінням ефек-тивності суспільного виробництва. Однак вона носила прихований характер і проявлялася в товарному дефіциті та великій різниці в цінах: низьких на кінцеву продукцію і високих на всі види сировини.

Уже в 1991 р. Україну охопила глибока інфляція, з якої вона ви-ходила більше ніж 10 років.

Відкритий вибух інфляції відбувся в січні 1992 р., коли були «від-пущені» всі ціни. З цього моменту інфляційний процес став швидко розвиватися.