Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4. Створення грошової системи України : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

4.4. Створення грошової системи України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

Загрузка...

Грошова система України є регульованою системою ринкового зразка. Цьому сприяли істотні ринкові перетворення в економічній системі України: демонополізація економіки, приватизація яка від-бувалася в усіх галузях економіки, тощо. Активно розвивається гро-шовий ринок в усіх його складових: ринок грошей, валютний ринок, ринок цінних паперів, а також його інфраструктура (дворівнева бан-ківська система, мережа небанківських фінансово-кредитних уста-нов, валютна та фондова біржі).

Щоб досягти ринкового зразка, грошова система України про-йшла багато етапів свого розвитку. Після отримання в 1991 р. неза-лежності перед Україною постало завдання створити власну грошову систему.

Становлення грошової системи почалося з рішення уряду про випуск купоно-карбованців багаторазового використання в грудні 1991 р. за умов його паралельного обігу з рублем.

Наступним етапом став Указ Президента про введення купоно-карбованців у безготівковий обіг і вилучення з обігу рубля в листо-паді 1992 р., а з 2 вересня 1996 р. — введення постійної діючої націо-нальної грошової одиниці — гривні. До того часу її введення декілька разів відкладалося через загальну економічну нестабільність у країні й потужні інфляційні процеси, що досягли піку в 1993 р.

Стаття 99 Конституції України вказує:

Грошовою одиницею України є гривня.

Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функці-єю центрального банку держави — Національного банку України.

Назву наша національна валюта отримала від гривні — грошової одиниці Київської Русі, а щодо розмінної монети, то її назву залиши-ли за звичною копійкою. Ескізи гривні виконав український худож-ник В. І. Лопата.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Основними складовими елементами грошової системи України стали:

—        види грошових знаків, що мають законну платіжну силу:

банкноти — гривні номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500;

розмінна монета (копійка), що випускається в обіг номіна-лами 1 грн, 50, 25, 10, 5, 2, 1;

 

офіційний валютний курс гривні до інших валют світу (дол. США, євро, руб. та ін.) встановлюється НБУ на підставі торгів валютними цінностями на Українській міжбанківській валют-ній біржі;

порядок організації готівкового й безготівкового обігу (розро-блення правил і форм здійснення безготівкового та готівково-го способів і порядку платежів, контроль касових операцій);

орган грошово кредитного і валютного регулювання — Націо-нальний банк України (НБУ). Він є незалежним фінансово-економічним органом для здійснення самостійної грошово-кредитної політики в Україні та координації діяльності комерційних банків.

 

Тема 4. Грошові системи