Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
У процесі здійснення платежу виконуються такі операції: : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

У процесі здійснення платежу виконуються такі операції:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

1.         Укладання угоди про поставку товарів з розрахунком у вигляді

акредитива.

2.         Завдання банку на розроблення акредитива із зазначенням

суми платежу, термінів і умов його розкриття.

Повідомлення банку платника про розроблення акредитива.

Повідомлення банку постачальника про відкриття акредитива і про його умови.

Ознайомлення постачальника з умовами акредитива.

Відвантаження товару, надання послуг, виконання робіт.

Передача банку всього комплексу підписаних покупцем доку-ментів, передбачених акредитивною угодою.

Повідомлення банку-емітента про використання акредитива.

Витяг з розрахункового рахунка про зарахування коштів на ра-хунок постачальника.

10. Надання витягу покупцеві про використання акредитива.

Акредитиви можуть мати різну форму. Найпоширеніші з них: відкличний і безвідкличний, а також покритий та непокритий.

У результаті розвитку комерційних зв’язків виник спосіб розра-хунків на умовах відстрочки платежу з використанням векселів.

Вексель являє собою цінний папір, який містить зобо в’я зання — нічим не обумовлену обіцянку векселедавця сплатити певну суму грошових коштів (розрізняють простий — «соло-вексель» та переказ-ний –«тратта»).

 

Тема 4. Грошові системи

Вексель є формою оформлення комерційного кредиту, який на-дається в товарній формі продавцями покупцям у вигляді відстрочки сплати боргу за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.

При видачі простого векселя векселедавець зобов’язаний спла-тити безпосередньо векселедержателю певну суму. При цьому вексе-ледержатель приймає на себе зобов’язання перед іншою стороною-векселедержателем виплатити певну суму грошей після настання певного строку (рис. 2.7).

 

Постачальник,

кредитор

(векселедержатель,

трасант)

 

Рис. 2.7. Розрахунок за простим векселем

Переказний вексель являє собою письмову пропозицію векселе-давця, звернену до платника, сплатити певну суму векселедержателю. Переказний вексель може бути проданий за допомогою індосамента (передавального напису). Строк платежу визначається або датою ак-цепту, або ж датою протесту.

Правову основу використання векселя в господарському обороті визначає Положення «Про переказаний і простий векселі», прийняте відповідно до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10.09.199 2 р., та Закон України «Про обіг векселів в Україні» (2001).

Документообіг і операції при розрахунку за допомогою простого векселя мають такий вигляд:

Укладання угоди між продавцем і покупцем з установленням форми розрахунку у вигляді розрахунку за допомогою простого век-селя.

Поставка товару (надання послуг, виконання робіт) покупцеві (замовнику).

Виставлення боржником векселя.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Пред’явлення кредитором векселя для оплати в момент, визна-чений як термін розрахунку за векселем.

Переказ грошей боржником на користь кредитора (продавця).

6.         Повернення погашеного векселя.

Дещо складніша схема руху документів за умови розрахунків

переказаним векселем. Послідовність цих операцій зображено на рис. 2.8.

 

Постачальник,                                                                    

Кредитор (векселедавець,   3          Перший отримувач векселя

 

                       

 

трасант)                     (ремітент)

,           L                    

            і ^        , ь       

1          2          '           4                                                        

Покупець (боржник, 5         

           

           

           

 

            6                     

           

           

 

                                  

                                  

                                   8

ч                                

Рис. 2.8. Розрахунок за переказним векселем

Рух документів і операції в цьому випадку мають такий вигляд:

Угода між постачальником і покупцем про поставку товару (на-дання послуг, виконання робіт і т. ін.) з розрахунком через виставлен-ня переказного векселя.

Поставка товару покупцеві (боржнику).

Виставлення векселя кредитором (трасантом) третій особі, яка й отримує вексель (ремітент).

Пред’явлення ремітентом векселя боржнику для акцепту.

Акцепт векселя боржником (трасатом).

Пред’явлення векселя боржникові для оплати.

Оплата векселя.

Погашення векселя.

У даному випадку розглянуто рух векселя за умови, що він ні-кому (крім ремітента) більше не передається. Якщо ж така передача

 

Тема 4. Грошові системи

має місце, то схема доповнюється тільки актом передачі векселя іншій особі за допомогою індосаменту, а далі останній векселедержатель (ін-досат) здійснює ті самі операції, що й ремітент у наведеному випадку.