Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Документообіг при розрахунках платіжними вимогами-дору-ченнями включає такі операції: : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Документообіг при розрахунках платіжними вимогами-дору-ченнями включає такі операції:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

Загрузка...

1. Укладення угоди між постачальником і покупцем з установлен-ням форми розрахунку у вигляді розрахунку за допомогою платіжної вимоги-доручення.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Відвантаження товару покупцеві (замовнику).

Відправлення постачальником на адресу покупця документів на відвантаження товарів із заповненим постачальником вимогою-дорученням.

Дооформлення покупцем (платником) вимоги-доручення і пе-редача його у свій банк на оплату.

Витяг з розрахункового рахунка, який надається банком плат-нику про здійснення платежу на адресу постачальника.

Передача банку постачальника документів про право зараху-вання платежу на розрахунковий рахунок постачальника.

Витяг з розрахункового рахунка про зарахування платежу на рахунок постачальника.

Платіжна вимога-доручення — це такий комбінований документ, що складається з двох частин. Верхню частину після виконання сво-їх зобов’язань перед замовником заповнює постачальник. Це вимога постачальника щодо оплати вартості наданих замовникові послуг, виконаних робіт або поставлених товарів. Виписана вимога разом із відвантажувальними транспортними документами пересилається платникові, минаючи банк.

Розрахунковий чек — документ, який містить доручення чеко-давця (платника) банку про перерахування з його рахунка певної суми грошей на рахунок чекоотримувача (одержувача) при здаванні ним чека в банк (рис. 2.5).

 

            3         

Постачальник (одержувач) 

            Покупець (платник)

 

            4         

 

                       

 

            ^^^^^н           ^^^т   

            ■          ^^^т    ^^^т    ^■

'           5          9                                 8          2          1

            6          т^ L

Банк одержувача      

            Банк

 

            7          платника

                                                                                 

Рис. 2.5. Організація розрахунків за допомогою чеків

 

Тема 4. Грошові системи

Чек — це документ суворої звітності і бланки чеків (а вони звичай-но брошуруються в чекові книжки по 10, 20 і 25 аркушів) виготовля-ються за зразками, затвердженими Національним банком України.

Чек має ряд обов’язкових реквізитів, наприклад зазначення суми платежу за чеком, найменування одержувача платежу, дату і місце укладання чека тощо.

Порядок здійснення платежу за допомогою чеків включає такі операції:

Замовлення в банку чекової книжки.

Видача покупцеві чекової книжки з депонуванням зазначеної в книжці суми.

Постачання товару (виконання робіт, надання послуг) поста-чальником.

Передавання чека покупцем постачальникові в оплату товару або послуг.

Передавання банку чека для його оплати банком платника.

Передавання документів банку покупця.

Зарахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника.

Витяг з рахунка депонованих сум.

Витяг про зарахування відповідної суми на рахунок постачаль-ника.

Розрахунки за чеками мають певні переваги. Вони, передусім, у тому, що досягається досить висока швидкість розрахунків, а це означає прискорення обігу й скорочення дебіторської заборгованос-ті. Чек дає переваги не тільки постачальникові, а й замовнику, бо він гарантує надходження товару, виконання робіт, надання послуг і т. ін., оскільки чек виписується після отримання товарів чи надання послуг.

Акредитив — це розрахунковий документ, який містить доручен-ня банку платника банку одержувача оплатити товар (послуги) лише при виконанні одержувачем умов, указаних в акредитиві. Акредитив вигідно використовувати у відносинах з неакуратними платниками (рис. 2.6).

Акредитив являє собою форму організації розрахунків, за якої банк платника (банк емітент) за дорученням свого клієнта зобо-в’язаний перерахувати гроші в банк замовника (виконуючий банк), який здійснить платіж відповідно до складеної акредитивної угоди.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

 

            1         

Постачальник (одержувач) 

            Покупець (платник)

 

            6         

 

            8         

 

~^н     ^^^^т  ^^        ^         

            ,,

            9          7          5         

                        10        3 2

Банк-виконавець (банк       

           

 

           

            Банк-емітент (банк покупця)

 

            4         

 

                                               1                                            

Рис. 2.6. Організація розрахунків за допомогою акредитива