Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Форми безготівкових розрахунків : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

4.3. Форми безготівкових розрахунків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Оскільки всі підприємства і організації повинні обов’язково збе-рігати свої грошові кошти на рахунках у банках, то на практиці їх взаємовідносин повинні використовуватися певні форми платіжних документів. Вони заповнюються підприємством і є для банку розпо-рядженням по списанню чи зарахуванню грошових засобів на раху-нок підприємства.

Організація безготівкових розрахунків здійснюється в неодна-кових формах. Вони відрізняються між собою формою розрахунко-вих документів і особливостями їхнього руху. Основними розрахун-ковими документами при безготівкових розрахунках є:

а)         платіжне доручення;

б)         платіжна вимога-доручення;

в)         чек;

г)         акредитив;

д)         вексель;

Використання тієї чи іншої форми платіжних документів не зале-жить від банку, а визначається договором між платником і одержува-чем коштів. При виборі тієї чи іншої форми розрахунків підприємства повинні враховувати багато факторів: місце знаходження платника та покупця, швидкість обігу грошових коштів, можливість взаємного контролю, джерела коштів для платежу, гарантію сплати і т.д.

Платіжне доручення — це документ, який містить наказ платни-ка банку про списання з його рахунка певної суми та перерахування її на рахунок одержувача (рис. 2.3). При цьому виконуються такі по-етапні операції:

укладання контракту;

надання послуг, відвантаження товарів, виконання робіт;

передача платіжного доручення банку для списання з рахунка платника суми платежу;

витяг з розрахункового рахунка про списання коштів;

платіжне доручення про зарахування платежу на розрахунко-вий рахунок одержувача (постачальника);

6)         витяг з розрахункового рахунка про зарахування платежу.

За допомогою платіжних доручень здійснюються розрахунки як

з товарних, так і з нетоварних операцій. Така форма організації без-готівкових розрахунків належить до найбільш поширених.

 

Тема 4. Грошові системи

 

Замовник (платник)

 

2

 

Постачальник (одержувач)

 

 

 

 

Банк платника (покупця)

 

 

Банк

одержувача

(постачальника)І

 

Рис. 2.3. Документообіг при розрахунках платіжними дорученнями

Платіжна вимога-доручення — це комбінований розрахунковий документ, який об’єднує платіжну вимогу і платіжне доручення. Час-тину документа «платіжна вимога» заповнює одержувач, а другу части-ну — «доручення» заповнює платник при згоді на оплату (рис. 2.4).

 

            1         

Покупець (платник)  1          ►

2          Постачальник (одержувач)

 

            3         

 

            6         

 

,           ^^^^^             

            ,           ^^^^^

            5          4         

                        7

Банк   

            Банк

            (покупці         я)                     (постача         льника)

Рис. 2.4. Рух документів при розрахунку платіжними вимогами-дорученнями