Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇЇ ГРОШЕЙ : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇЇ ГРОШЕЙ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Зміст теми. Походження грошей. Раціоналістична та еволюцій-на концепції по ходження грошей. Поява грошей як об’єктивний на-слідок розвитку товарного ви робництва та обміну. Роль держави у створенні грошей.

Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквід-ний актив. Гроші як особливий товар, мінова і споживча вартість гро-шей як товару. Гроші як гроші й гроші як капітал. Зв’язок грошей з іншими економічними категоріями.

Форми грошей та їх еволюція. Натурально-речові форми грошей, причини та механізм їх еволюції від звичайних товарів першої необ-хідності до благород них металів. Причини та механізм демонетизації золота. Ідеальні форми грошей та їх кредитна природа. Еволюція кре-дитних грошей. Різновиди сучасних кредит них грошей. Роль держа-ви в утвердженні кредитних зобов’язань у якості грошей.

Вартість грошей. Специфічний характер вартості грошей. Купі-вельна спроможність як вираження вартості грошей при різних їх формах. Вартість гро шей і час. Вплив зміни вартості грошей на еко-номічні процеси. Ціна грошей як капіталу: альтернативна вартість зберігання грошей та процент.

Функції грошей. Поняття функції грошей та їх еволюція, функ-ція міри вар тості, її суть і сфера використання. Масштаб цін. Ідеаль-ний характер міри вар то сті. Ціна як грошове вираження вартості то-варів. Функція засобу обігу, її суть і сфера використання. Функція засобу платежу, її суть і відмінність від функції за собу обігу. Сфера використання. Функція засобу нагромадження, її суть і сфера ви-користання. Вплив часу на функцію засобу нагромадження. Світові гроші. Ево люція золота як світових грошей. Роль грошей у ринковій економіці.

 

Програма курсу «Гроші та кредит»

Основні терміни та поняття. Гроші як гроші і гроші як капітал. Форми грошей та їх еволюція. Функції грошей. Масштаб цін. Вар-тість грошей. Товарні гроші. Металеві гроші. Кредитні та електронні гроші. Вексель. Чек. Банкнота. Платіжна система.