Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тестові завдання : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Тестові завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

1.         Грошовий попит складається з таких елементів:

а)         попит на гроші як пасиви;

б)         попит на гроші для угод;

в)         попит на гроші як активи.

2.         За видами інструментів грошовий ринок поділяється на ринок:

а)         цінних паперів;

б)         короткострокових позик;

в)         позикових капіталів;

г)         короткострокових фінансових активів;

д)         середньо- і довгострокових позик.

3.         Грошова база — це:

а)         кількість номінальних грошей в обігу;

б)         окремі сукупності грошових активів, які різняться між собою

рівнем лікві дності;

в)         гроші високої ефективності, за зміни яких мультиплікативно

змінюється грошова маса.

4.         За інституційними ознаками грошовий ринок поділяється на:

а)         фондовий ринок;

б)         міжбанківськог ринок;

в)         ринок капіталів;

г)         товарний ринок;

д)         ринок грошей;

е)         ринок банківських кредитів.

5.         За економічним призначенням та ліквідністю фінансових

активів грошовий ринок поділяється на ринок:

а)         цінних паперів;

б)         ринок грошей;

 

Тема 3. Грошовий ринок

в)         ринок капіталів;

г)         короткострокових фінансових активів;

д)         середньо- і довгострокових позик.

6.         Визначальними чинниками впливу на попит на гроші є:

а)         ставка обов’язкових резервів;

б)         рівень цін;

в)         рівень реальних доходів;

г)         норма відсотка.

7.         Сукупний попит на гроші містить попит на:

а)         активи;

б)         гроші для трансакцій;

в)         запас грошей.

8.         Якою є залежність між альтернативною вартістю зберігання грошей і процентною ставкою:

а)         прямою;

б)         оберненою;

в)         зв’язок відсутній?

9.         Попит на гроші залежить від економічних змінних:

а)         інфляції;

б)         реальних доходів;

в)         норми відсотка;

г)         банківських резервів;

д)         рівня цін;

е)         грошової бази.

10.       Як повинна змінитися пропозиція грошей, щоб при незмінному попиті рівноважна відсоткова ставка знизилася:

а)         зрости;

б)         знизитися;

в)         залишитися незмінною?

11.       Чим нижча ставка позичкового відсотка, тим:

a) вищий інвестиційний попит на гроші;

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

б)         вища частка заощаджень;

в)         нижчий попит на гроші;

г)         більша перевага віддається ліквідності.

12.       Як зростання динаміки цін впливає на величину реального

попиту на гроші:

а)         збільшує попит;

б)         зменшує попит;

в)         не змінює попиту на реальні залишки грошей?

13.       Якщо номінальний ВВП скоротиться, тоді:

а)         трансакційний попит на гроші і загальний попит на гроші залишаться незмінними;

б)         скоротиться трансакційний попит на гроші і загальний попит

на гроші;

в)         зросте трансакційний попит на гроші, але скоротиться загальний попит на гроші;

г)         скоротиться трансакційний попит на гроші, але зросте загальний попит на гроші;

д)         зросте трансакційний попит на гроші і загальний попит на гроші.

14.       Економічними методами регулювання грошової маси в обігу є:

а)         визначення відсоткових ставок за кредити;

б)         визначення норм обов’язкових резервів в НБУ;

в)         купівля та продаж зарубіжної валюти;

д) маніпуляції з державними цінними паперами.

15.       Якщо попит на гроші і пропозиція грошей будуть зростати, тоді:

а)         рівноважна кількість грошей і рівноважна відсоткова ставка

скоротяться;

б)         рівноважна кількість грошей і рівноважна відсоткова ставка

зростуть;

в)         рівноважна відсоткова ставка зросте, а зміну кількості грошей

завбачити неможливо;

г)         рівноважна кількість грошей зросте, а зміну рівноважної відсоткової ставки завбачити неможливо;

 

Тема 3. Грошовий ринок

д) неможливо завбачити зміну кількості грошей і рівноважної відсоткової ставки.

16. Грошова база складається з:

а)         різниці готівки в обігу і готівки в резервах комерційних банків;

б)         обсягу готівки і депозитів;

в)         суми готівки в обігу, готівки в сейфах і резервів комерційних

банків, що є на рахунку в ЦБ.