Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРАКТИКУМ : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

ПРАКТИКУМ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

Загрузка...

Питання для самоконтролю

У чому полягає суть грошового ринку?

Назвіть основні інститути грошового ринку.

Яка роль грошового ринку в економіці?

Назвіть елементи грошового ринку.

Дайте визначення облікового ринку.

Чому облікові ставки цього ринку визначаються ставкою цент-рального банку?

Дайте характеристику цінним паперам, які перебувають в обігу на обліковому ринку.

У якій формі залучаються і розміщуються вільні ресурси кре-дитних інститутів на міжбанківському ринку?

Чому комерційні банки використовують у своїй діяльності між-банківські депозити?

10. Яку роль у становленні ринкової економіки України відіграють засоби міжбанківського ринку?

Питання для обговорення на семінарських заняттях

Суть, економічна структура і характеристика грошового ринку.

Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші.

Попит на гроші та його складові.

Трансакційний та номінальний попит на гроші, їх рівняння та функція.

Попит на гроші як на актив та його графічна інтерпретація.

Механізм формування пропозиції грошей.

Рівновага на грошовому ринку та відсоток. Фактори, які визна-чають рівновагу на грошовому ринку.

Залежність індивідуальних пропозицій заощаджень (на рівні окремих економічних суб’єктів) від рівня відсоткової ставки.

Залежність попиту на гроші від рівня відсотка.

 

Банківська система у створенні пропозиції грошей на фінансо-вому ринку.

Процес грошово-кредитної мультиплікації.

Основні чинники сучасної облікової політики НБУ.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Теми для рефератів

«Роль банківської системи в формуванні пропозиції грошей».

Міжбанківська валютна біржа України та її вплив на грошовий ринок.