Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Задачі : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

Загрузка...

Задача № 1

Клієнт вносить у банк 4000 грошових одиниць готівкою. Після цього ко мерційний банк збільшує свої резерви на таку саму суму і ви-дає позичку в розмірі 2000 одиниць. Як саме після проведених трьох операцій (абст рагуючись від усіх інших) зміниться грошова пропо-зиція:

а)         зменшиться на 2000 грошових одиниць;

б)         збільшиться на 2000 грошових одиниць;

в)         зменшиться на 4000 грошових одиниць;

г)         збільшиться на 4000 грошових одиниць;

д)         збільшиться на 6000 грошових одиниць?

Задача № 2

Кількість проданих товарів протягом року становить 180 тис. шт., ціна одиниці товару — 5 грн. Визначити середню оборотність грошо-вої одиниці та розмір грошової маси, якщо відомо, що при підвищенні оборотності грошової одиниці на 2 оберти необхідність у грошовій масі, що обслуговує грошовий обіг, скоротилась на 40%, а при підви-щенні оборотності грошової одиниці на 3 оберти — на 50%.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Задача № 3

Якщо норма обов’язкового резервування — 12,5%, то грошовий мультиплікатор становить:

а)         25;

б)         4;

в)         8;

г)         12,5;

д)         власний варіант відповіді.

Задача № 4

Залучені ресурси комерційного банку становлять 1 млн грн, а норма обо в’язкового резерву — 15%. Якими будуть у цьому випадку кредитні ре сурси комерційного банку:

а)         1 млн грн;

б)         850 тис. грн;

в)         150 тис. грн?

Задача № 5

Знайдіть значення грошового мультиплікатора М2, якщо спів-відношення готівки в обігу та депозитів (25 млн грн), залучених банківською системою, можна визначити як 2 : 3, частка строкових депозитів у загальній масі залучених коштів становить 30%, інші кош ти — 2 млн грн, а величина наднормових резервів комерційних банків — 3 млн грн. Норма обов’язкового резервування визначена центральним банком у розмірі 25%.

Задача № 6

Порівняйте фактичну швидкість обіговості грошей у наявному грошовому обігу з ідеальним значенням, якщо середня грошова маса за звітний період, розрахована за агрегатом М1, становить: М0 = 110 млрд грн, сума поточних рахунків у комерційних банках становить 10% від М0, депозити до запитання — 70 млрд грн, середній розмір грошових надходжень у каси банків — 3,8 млрд грн, сума видатків — 65% від розміру надходжень. Ідеальне значення швидкості обігу гро-шей — 1.

 

Тема 2. Грошовий оборот та грошова маса