Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРАКТИКУМ : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

ПРАКТИКУМ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Питання для самоконтролю

Що таке грошовий оборот і з чого він складається?

Форми грошового обороту та їхня характеристика.

Класифікація безготівкових розрахунків.

Які існують форми безготівкових розрахунків?

У чому полягає сутність закону грошового обігу?

Грошові агрегати як показники грошової маси.

Способи регулювання грошової маси.

Що таке безготівковий грошовий оборот?

У чому полягають переваги безготівкового грошового обороту порівняно з готівковим?

 

Назвіть сфери застосування готівки в народному господарстві.

Виділіть основні принципи організації готівкового і безготівко-вого грошових оборотів.

Опишіть національну грошову одиницю України — гривню (банкноту та розмінну монету).

Охарактеризуйте базову модель грошового обороту в ринковій економіці.

Назвіть особливості грошової маси в Україні.

Як здійснюється контроль за станом безготівкових розрахунків у народному господарстві України?

Питання для обговорення на семінарських заняттях

Поняття про грошовий оборот, його економічна основа, основні суб’єкти та ринки, які він обслуговує.

Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та економічним змістом. Характеристика грошового обігу як складової грошового обороту.

Поняття та складові маси грошей, що обслуговують грошовий оборот. Базові гроші та грошові агрегати.

Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають. Розра-хунок швидкості обігу.

Вплив швидкості обігу на масу та стабільність грошей. Меха-нізм забезпечення стабільності грошей.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Суть та вимоги закону кількості грошей, необхідних для обо-роту. Монетизація ВВП.

Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий оборот, їх економічні відмінності.

Теми для рефератів

Грошовий оборот та грошові потоки в Україні.

Основні ринки, що взаємопов’язуються грошовим оборотом.

Закон кількості грошей, необхідної для обігу та використання їх вимог в Україні.