Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця 2.1 : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Таблиця 2.1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Грошова маса, що обслуговує грошовий оборот в Україні 1991–2007 рр. (на кінець року), млн грн

 

Період            Показник грошової маси     

 

            М0      М1 М2            М3

1991    0,3       1,7       2,4       —

1992    5          21        25        —

1993    128      334      482      —

1994    793      1860    3216    —

1995    2623    4682    6846    6930

1996    4041    6315    9023    9364

1997    6132    9050    12448  12541

1998    7158    10331  15432  15705

1999    9583    14094  21714  22070

2000    12799  20762  31544  32252

2001    19465  29796  45186  45755

2002    26434  40281  64321  64870

2003    33119  51541  94855  95043

2004    42345  67090  125483            125801

2005    60231  98573  193145            194071

2006    74984  123276            259413            261063

2007    111119            181665            391273            396156

Джерело: Статистичний бюлетень НБУ. — 2008. — № 10.

• швидкість руху грошей в кругообігу вартості суспільного про-дукту або кругообігу прибутків визначається як відношення

т. P-Q _ СЦ

V = — або 0=—,

м         м

де V (О) — швидкість обігу грошей;

Р (СЦ) — середній рівень цін на товари;

Q — фізичний обсяг товарів та послуг, що реалізовані в даному періоді;

М — середня маса грошей, що перебуває в обороті за даний період.

На практиці, швидкість обігу грошей визначається співвідношен-ням

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

СЦ - Валовий національний продукт або національний дохід (ВНП, НД) М - Грошова маса (агрегати М1 або М2)

Цей показник свідчить про зв’язок між грошовим обігом і процесами економічного розвитку;

• обертання грошей у платіжному обороті визначається співвід-ношенням

Сума грошей на банківських рахунках Середньорічна величина грошової маси в обігу

Кількість грошової маси визначається державою — емітентом гро-шей, а саме — його законодавчою владою. Збільшення емісії зумовле-не потребами товарного обороту і держави.

В Україні головна причина збільшення грошової маси — держава, точніше великий дефіцит державного бюджету, який значною мірою погашався в 1992-1994 рр. випуском додаткових грошей в обіг. То-варний оборот в той же час у реальному вираженні скоротився через падіння темпів виробництва.

Крім грошових агрегатів (табл. 2.1), які представляють грошову масу, НБУ також визначає показник, що називається грошовою ба-зою (див. тему № 3).

Відмінності між грошовою масою і грошовою базою полягають у тому, що якщо грошова маса у своєму складі має всі елементи — від найвужчого показника М0 до найширшого агрегату М3, — то грошова база охоплює лише сукупність готівки емітованої НБУ та залишки ко-штів комерційних банків на їх рахунках у національному банку. Емі-товані національним банком гроші називаються базовими грошима.

Величина грошової маси і грошової бази залежить від стану і роз-витку економічного потенціалу, швидкості обігу грошей та інших фак-торів, передбачених і не передбачених грошово-кредитною політикою. Суттєвим механізмом впливу на створення грошової маси є викорис-тання комерційними банками грошово-кредитної мультиплікації.