Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3. Закон грошового обігу : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

2.3. Закон грошового обігу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Закон вартості і форма його прояву у сфері обігу (закон грошового обігу) характерні для всіх суспільних формацій, у яких існують товарно-грошові відносини. Аналізуючи шляхи розвитку форм вартості грошо-вого обігу, К. Маркс вивів закон грошового обігу, сутність якого виража-ється в тому, що кількість грошей, необхідних для виконання функцій засобу обігу, повинна дорівнювати сумі цін товарів, що реалізуються, яка поділена на число обертів (швидкість обороту) однойменних оди-ниць. Закон грошового обігу виражає економічну взаємозалежність між масою товарів в обігу, рівнем їх цін і швидкістю обігу грошей.

Розвиток кредитних відносин обернено впливає на кількість гро-шей. Зменшення кількості грошей викликане погашенням певної частини боргових вимог і зобов’язань шляхом взаємозаліку. Кіль-кість грошей для обігу і платежу визначається в умовах розвинутого кредитного господарства такими умовами:

загальним обсягом товарів та послуг, що знаходяться в обігу (пряма залежність);

рівнем товарних цін і тарифів на послуги (пряма залежність, так як чим вищі ціни, тим більше потрібно грошей);

 

Тема 2. Грошовий оборот та грошова маса

ступенем розвитку безготівкових розрахунків (обернена за-лежність);

швидкістю обігу грошей, зокрема кредитних (обернена залеж-ність).

Таким чином, закон, що визначає кількість грошей в обігу, набу-ває такого вигляду:

„„ СЦ(РО)-К + П-В

К1 =    ,

0(V)

де СЦ(РО) — сума цін товарів і послуг, які реалізуються в даний період (^PQ);

К — сума цін товарів і послуг, які продані в кредит ( V К );

П — сума платежів за борговими зобов’язаннями ( V П );

В — сума взаємопогашуваних безготівкових платежів ( V В ); 0(V) — середня кількість обігів грошової одиниці.

При металевому обігу кількість грошей регулювалася стихійно, за допомогою грошей у функції засобу накопичення та заощадження (скарбу). Якщо потреба в грошах зменшувалась, то зайві гроші (золо-та монета) вилучалися з обігу в скарби, а якщо збільшувалась — від-бувався приплив грошей в обіг. Тому кількість грошей в обігу завжди підтримувалась на необхідному рівні.

При обігу розмінних на золото банкнот можливість їх вільного обміну на метал (золото, срібло) виключає знаходження в обігу їх зайвої кількості.

Якщо обіг обслуговується банкнотами, нерозмінними на золо-то, чи паперовими грошима (казначейськими білетами), то в цьому випадку обіг готівкових грошей здійснюється відповідно до закону nanepoeo-грошового обігу. Специфічний закон обігу паперових гро-шей може виникнути лише з відношення їх до золота, лише через те, що вони є представниками останнього.

І закон цей зводиться до того, що випуск паперових грошей по-винен бути обмежений тією їх кількістю, в якій дійсно оберталося б символічно представлене ними золото чи срібло.

Отже, коли кількість паперових грошей буде рівною теоретичній кількості золота, що необхідна для обігу, ніяких негативних явищ не

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

виникне — паперові гроші чи нерозмінні банкноти будуть відігравати роль грошових знаків, тобто замінників золотих монет. Така вимога забезпечує стійкість грошей і характерна для всіх суспільних форма-цій, де існує грошовий обіг.

Нічим не обмежена емісія грошей призводить до порушення цьо-го закону, переповнення сфери грошового обігу зайвими грошовими знаками та їх знецінення.

Умови та закономірності підтримки грошового обігу визначають-ся взаємодією двох факторів: потребами господарства в грошах та фактичним надходженням грошей в обіг. Це головна умова стабіль-ності грошової одиниці.

Якщо в обігу більше грошей, ніж потребує господарство, то це призводить до знецінення грошей — зниження купівельної спромож-ності грошової одиниці.