Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тестові завдання : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Тестові завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

1.         В економічній теорії виділяють такі концепції походження

грошей:

а)         трансакційну;

б)         раціоналістичну;

в)         еволюційну;

г)         монетаристську.

2.         Представники еволюційної концепції походження грошей:

а)         Л. Пігу;

б)         І. Фішер;

в)         А. Сміт;

г)         Арістотель;

д)         К. Маркс;

е)         П. Самуельсон;

є) Дж. Рікардо.

3.         Яке з тверджень правильне:

а)         гроші — це кристалізація мінової вартості;

б)         гроші — загальний товар-еквівалент;

в)         гроші — продукт згоди людей;

г)         гроші — знак обміну;

д)         гроші — все вищеназване?

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

4.         Ліквідність — це:

а)         здатність грошей брати участь у негайній купівлі товарів (робіт, послуг);

б)         можливість грошей бути засобом платежу;

в)         можливість грошей бути засобом накопичення.

5.         Формами вартості грошей є:

а)         грошова;

б)         загальна;

в)         проста;

г)         розгорнута;

д)         еквівалентна;

е)         повна.

6.         Що таке кредитні гроші:

а)         гроші, випущені державою для покриття своїх потреб, що фінансуються з бюджету;

б)         будь-які неповноцінні гроші;

в)         гроші, що виникають як заміщення майнових боргових зобов’язань приватних осіб і держави;

г)         гроші, що емітуються банками для фінансування бюджетного

дефіциту?

7.         До кредитних грошей належать:

а)         кредитні картки;

б)         вексель;

в)         електронні гроші;

г)         чек;

д)         банкнота;

е)         дебетові картки.

8.         Чому гроші мають всезагальну здатність до обміну:

а)         тому що вони є кристалізацією мінової вартості, всезагальним

втіленням багатства й людської праці;

б)         тому що ринок наперед сприймає їх як загальну цінність, бажану для будь-якого суб’єкта;

в)         тому що вони виготовлені зі специфічного матеріалу?

 

Тема 1. Сутність і функціїї грошей

9.         До електронних грошей належать:

а)         казначейські білети;

б)         банкноти;

в)         кредитні картки;

г)         картки для банкоматів;

д)         чеки;

е)         дебетові картки.

10.       Купівельна спроможність грошей:

а)         піднімається із зростанням цін;

б)         може підвищуватись і знижуватися;

в)         зростає з часом;

г)         залишається постійною.

11.       Коли форма обміну через посередництво товару-еквівалента (еквівалентна форма обміну) трансформувалася у грошову:

а)         коли внаслідок розвитку міжрегіональних торговельних зв’язків з маси ре гіональних товарів-еквівалентів виокремлювався еквівалент, що обслугову вав обмін на великій території;

б)         коли роль еквівалента від товарів першої необхідності (зерно,

худоба сіль, тощо) перейшла до товарів, що такими не були (перли,

хутра тощо);

в)         коли роль товару-еквівалента стали виконувати метали?

12.       Чому функції міри вартості й засобу обігу є двома провідними функціями грошей:

а)         тому що гроші історично почали функціонувати з виконання

саме цих фу нкцій;

б)         тому що інші функції є похідними від цих двох функцій;

в)         тому що саме в цих двох функціях гроші обслуговують більшу

частину економічного обороту?

13.       Функціями грошей є:

а)         розподіл вартості;

б)         засіб нагромадження;

в)         засіб обігу;

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

г)         надання грошової інформації;

д)         міра вартості;

е)         засіб платежу;

є) девальвація;

ж)        світові гроші.

14.       У якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення:

а)         засобу обігу;

б)         міри вартості;

в)         засобу нагромадження;

г)         засобу платежу?

15.       Що таке грошова функція:

а)         певний обов’язок, який виконують гроші, обслуговуючи рух

вартості в про цесі відтворення;

б)         специфічна зовнішня відмінність грошей у товарному світі;

в)         здатність грошей без додаткових витрат у будь-який час обмінюватися на будь-яке благо?

16.       Світові гроші виконують такі функції:

а)         міжнародного засобу нагромадження;

б)         міжнародного платіжного засобу;

в)         загального втілення суспільного багатства;

г)         забезпечують безперервність виробництва в країні;

д)         міжнародного купівельного засобу;

е)         міжнародного засобу обігу.

17.       Визначити, які гроші перебувають в обігу в Україні у сучасних умовах:

а)         повноцінні;

б)         неповноцінні;

в)         паперово-кредитні;

г)         електронні.

 

Тема 1. Сутність і функціїї грошей