Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Функції грошей : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

1.3. Функції грошей


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

У сучасній економічній літературі сутність грошей, як правило, визначається через їх функції. Функція являє собою конкретний прояв економічного явища, виражає основне призначення економіч-них законів, які діють у певній сфері економічних відносин.

Функції грошей виступають не застиглою формою виразу грошо-вих відносин, а відображають динамічні процеси, що відбуваються, і збагачення цих відносин якісними змінами. Ступінь розвитку тієї чи іншої функції відображає певні етапи розвитку суспільного вироб-ництва (рис. 1.2).

 

Функції грошей

Міра вартості (масштаб цін)

 

Внутрішній обіг грошей

 

Міжнародний грошовий обіг

 

Гроші як засіб платежу

 

Гроші як засіб обігу

 

Скарбо-нагромадження

Гроші як скарб і нагромадження

 

Світові гроші як засіб платежу і купівлі

 

Рис. 1.2. Функції грошей

 

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Найважливішою функцією грошей є їхня міра вартості, тобто спроможність вимірювати вартість усіх товарів та бути посередником при визначенні ціни. Тільки наявність вартості у грошового товару забезпечує одночасну появу еквівалентів товару і грошей на проти-лежних полюсах та їх наступний обмін відповідно до закону вартості в функції грошей як засіб обігу та платежу і світових грошей.

Разом з тим необхідно мати на увазі, що не гроші роблять това-ри порівнюваними. Товари порівнювані за допомогою грошей тому, що вони, як і гроші, є продуктами людської праці, мають однорідну з ними базу порівняння — абстрактну працю. Виражена в грошах вар-тість товару є ціною.

Функція міри вартості відображає відношення товару до грошей як загального еквівалента. Однак для визначення ціни товару цього недостатньо.

Оскільки на виробництво різних товарів витрачається неодна-кова кількість абстрактної праці, то гроші реалізують свою функцію міри вартості через взаємодію з масштабом цін.

За золотомонетного стандарту грошова одиниця прирівнювалася до визначеної вагової кількості дорогоцінного металу, гроші виступа-ли у формі золотих або срібних монет.

Масштаб цін — вагова кількість грошового металу (золота), при-йнятого в певній країні за грошову одиницю.

Масштаб цін — суто технічна, але необхідна функція. Це рахунко-ва функція грошей, що відображає вартість товарної маси в грошових одиницях.

Початкові грошові одиниці та їхні назви, як правило, були пов’я-зані з вагою золота чи срібла (1$ США 1973 р. = 0,736736 г чис того золота). Пізніше масштаб цін став відрізнятися від справжньої ваги благородних металів у грошовій одиниці, а в умовах демонетизації золота і зовсім втратив своє значення.

У сучасних умовах вартість грошей формується зовсім на іншій основі, не на визначеній кількості дорогоцінного металу (золота) в гро-шовій одиниці, а визначається кількістю товарів і послуг, які можна купити на ринку за гроші.

Міра вартості — економічна функція грошей, що залежить від держави. Гроші як міра вартостей є суспільним вартісним еквіва-лентом, втіленням суспільно необхідної абстрактної праці і виразом

 

Тема 1. Сутність і функціїї грошей

вартостей товару. А це означає, що ця функція визначається законом вартості.