Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Д. І. Коваленко

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2009

 

ББК 65.262я73 УДК 336.7(075.8) К 56

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18-Г-49 від 20.01.2009)

Рецензенти:

І. А. Ігнатьєва — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри ме-неджменту сфери послуг Київського національного університету технологій та дизай-ну МОН України;

Л. М. Шаблиста — доктор економічних наук, провідний науковий співробітник відділу фінансово-монетарного регулювання ДУ «Інститут економіки та прогнозуван-ня» НАН України;

В. В. Пилипів — кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник відділу проблем регіональної політики та розвитку територій Ради по вивченню про-дуктивних сил України НАН України.

Коваленко Д. І.

К 56 Гроші та кредит: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 320 с.

ISBN 978-966-364-912-2

У посібнику викладено теоретичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошові потоки, грошовий ринок. Проаналізована організація грошово-кредитної та банківської систем України, функціонування основ кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової економіки.

Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Гроші та кредит» відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом «Економіка і підприємництво».

Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

ББК 65.262я73 УДК 336.7(075.8)

© Коваленко Д. І., 2009

ISBN 978-966-364-912-2     © Центр учбової літератури, 2009