Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Програма курсу «Гроші та кредит»              5

МОДУЛЬ 1. ГРОШІ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ          16

Тема 1. Сутність і функціїї грошей    16

Походження грошей              16

Форми грошей           19

Функції грошей          27

Практикум      34

Рекомендована література    39

Тема 2. Грошовий оборот та грошова маса            40

Характеристика і структура грошового обороту    40

Форми грошового обороту  45

Закон грошового обігу           50

Грошова маса та її показники           52

Грошово-кредитний мультиплікатор          56

Практикум      59

Рекомендована література    65

Тема 3. Грошовий ринок      66

Суть і структура грошового ринку  66

Характеристика облікового ринку та його особливості    77

Характеристика міжбанківського ринку. Операції на

міжбанківському ринку         81

Практикум      83

Рекомендована література    89

Тема 4. Грошові системи      90

Поняття та елементи грошової системи     90

Еволюція грошових систем              93

Форми безготівкових розрахунків  98

Створення грошової системи України        105

Практикум      107

Рекомендована література    111

 

Зміст

Тема 5. Інфляція та грошові реформи          112

Сутність і види інфляції         112

Наслідки інфляції та антиінфляційна політика       120

Грошові реформи та методи їх проведення            123

Практикум      127

Рекомендована література    132

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи          133

Валютний ринок: суть та основи його функціонування  133

Валютна система та її елементи      139

Конвертованість валюти      143

Валютний курс та його види           145

Практикум      149

Рекомендована література    155

Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм              156

Металістична теорія грошей            156

Номіналістична теорія грошей         157

Кількісна теорія грошей        159

Теорії інфляції             162

Практикум      165

Рекомендована література    170

МОДУЛЬ 2. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА

ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ              171

Тема 8. Кредит у ринковій економіці          171

Необхідність та сутність кредиту     171

Роль кредиту в умовах ринкової економіки           175

Функції кредиту         177

Форми та види кредиту        179

Поняття про кредитну систему        183

Практикум      188

Рекомендована література    193

Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку            194

Фінансові посередники та їх місце в структурі фінансового ринку         194

Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи          197

Міжбанківські об’єднання    205

Практикум      207

Рекомендована література    213

 

Зміст

Тема 10. Центральні банки  214

Загальна характеристика центральних банків       214

Функції центральних банків             218

Національний банк України та його функції          220

Валютна політика та роль НБУ в її реалізації         222

Практикум      229

Рекомендована література    233

Тема 11. Комерційні банки та їх основні операції             234

Класифікація та характеристика комерційних банків        234

Розвиток комерційних банків в Україні      238

Операції комерційних банків           244

Доходи, видатки і ліквідність активів комерційних банків .... 257

Практикум      261

Рекомендована література    266

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми

їх співробітництва з україною          267

Загальна характеристика міжнародних валютно-кредитних установ    267

Фінанси міжнародних установ        274

Міжнародні розрахунки та валютне регулювання            279

Практикум      287

Рекомендована література    293

Термінологічний словник     294

Орієнтовний перелік питань для контролю рівня засвоєння програми

курсу дисципліни «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»  305

Відповіді на тестовы завдання         309

Література       311

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

КОВАЛЕНКО Дмитро Іванович

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів — Б. А. Сладкевич

Дизайн обкладинки — Б. В. Борисов

Редактор — Н. П. Манойло

Коректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 06.04.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 18.

Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006