Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛІТЕРАТУРА : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

Загрузка...

Конституція України. — К.: Преса України. 1997. — Ст. 85, 95, 96, 97, 98, 116, 119.

Закон України «Про Національний банк України» № 679-XIV від

20.05.1999      р. (із змінами та доповненнями) // Урядовий кур’єр. — 1999. —

№ 120–121. — С. 1–9.

3.         Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від

07.12.2000      р. (із змінами та доповненнями) // Законодавчі і нормативні акти

з банківської діяльності. — 2001. — № 1. — С. 3–47.

Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та кор-поративні інвестиційні фонди)» від 2001 р.

Закон України «Про кредитні спілки» від 2001 р.

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 2004 р.

Закон України «Господарський кодекс України» від 2001 р.

Закон України «Про заставу» від 1992 р.

Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 1991 р.

 

Закон України «Про страхування» від 1996 р.

Закон України Про внесення змін до закону України «Про страхуван-ня» від 2001 р.

Декрет КМУ «Про страхування» від 1993 р.

Наказ Президента України «Про грошову реформу в Україні» // Віс-ник НБУ. — 1996. — № 5.

Александрова М. М., Маслова С. О. Гроші, фінанси, кредит. — К., 2002.

Алєксєєв І. В., Колісник М. К. Вівчар О. Й. та ін. Гроші та кредит: Навч. посібник — М.: Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 168 с.

Барановський О. І. Стійкість банківської системи України // Фінанси України. — 2007. — № 9. — С. 75–87.

Білик М. Д., Надточій С. І. Грошові потоки підприємств у мікро- та мак-роекономічному аспекті // Фінанси України. — 2007. — № 6. — С. 133–147.

Боринець С. Я. Міжнародні фінанси: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 494 с. — (Вища освіта 21 століття). — 494 с.

Бровкова Е. Г. Продивус И. П. Финансово-кредитная система государ-ства. — К., 1997.

Бровкова Е. Г., Продус И. П. Финансово-кредитная система государ-ства. — К., 1997.

 

Література

Буковинський С. А., Грищенко А. А., Кричевська Т. О. Середньострокова монетарна стратегія та проблеми її формування й реалізації в Україні // Фі-нанси України. — 2008. — № 6. — С. 3–30.

Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 2005. — 480 с.

Версаль Н. І. Розвиток системи комерційних банків в Україні та Росії в 2000–2006 роках // Фінанси України. — 2007. — № 2. — С. 97–104.

Гай-Нижник П. П. Грошова (емісійна) політика уряду Української дер-жави 1918 року // Фінанси України. — 2007. — № 4. — С. 136–145.

Гальчинський А. С. Світова грошова криза: витоки, логіка трансформа-цій № 42 (721) 8 — 14 листопада 2008 р.

Глущенко С. В. Інвестиційні послуги банків: зарубіжна практика та українські перспективи // Фінанси України. — 2007. — № 5. — С. 96–104.

Грищенко А. А. Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці України // Фінанси України. — 2007. — № 9. — С. 88–97.

Гроші та кредит / Авт. кол.: За ред. М. І. Савлука. — К.: Либідь, 2006. — 598 с.

Гроші та кредит: Підручник, 4-е вид., пер. / За. ред. М. І. Савлука. — К.: Київ, 2006. — 748 с.

Гроші та кредит: Підручник / Щетинін А. І. — К.: Центр учбової літе-ратури, 2008. — 432 с.

Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. —

2007.   — 528 с.

32.       Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. Демківський А. В. — Віра-Р. —

2006.   — 528 с.

33.       Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор,

2008.   — 528 с.

34.       Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ,

2007.   — 528 с.

Деркач Н. И., Гордеева Л. П. Бюджет и бюджетный процесс в Украи-не. — Днепропетровск, 1995.

Диба М. І., Осадчий Є. С. Капіталізація банківської системи як чинник підвищення надійності економіки України // Фінанси України. — 2008. — № 6. — С. 77–88.

Дьяконова І. І. Податки та податкова політика України. — К.: Наук. думка, 1997.

Єпіфанова А. О., Сало І. В., Дьяконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. — К.: Наук. думка, 1997.

Іванілов О. С., Тітенкова М. В. Іпотечне кредитування у країнах Захід-ної Європи, США та України // Фінанси України. — 2007. — № 4. — С. 28– 36.