Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ З КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ» : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ З КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Сутність та функції грошей.

Історичні форми та види грошей і їхня еволюція.

Функції грошей та їхня характеристика.

Концепції походження грошей (кількісна теорія, теорія грошей кла-сичної школи політекономії тощо).

Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив.

Відмінності золотих і паперових грошей.

Відмінності паперових і кредитних грошей.

Електронні гроші та їхній розвиток в Україні.

Вартість грошей та методи їхнього вимірювання.

 

Роль грошей у розвитку ринкової економіки.

Сутність та структура грошового обігу.

Класифікація грошових потоків.

Запас грошей і грошовий дохід.

Структура грошового обігу і його моделі.

Організація прогнозування і регулювання готівкового обігу.

Умови і принципи організації безготівкового платіжного обігу.

Форми безготівкових розрахунків.

Грошова маса та її структура. Показники вимірювання грошової маси.

Дайте оцінку обсягу і структури грошової маси в Україні.

Грошові агрегати та їх характеристика (М0; М1; М2; М3).

Грошова база.

Закон грошового обігу та його зміст. Сталість грошей та механізми її забезпечення.

Механізми поповнення маси грошей та їхній обіг.

Сутність понять «випуск» та «емісія» грошей.

Швидкість обігу грошей і її характеристика.

Сутність та механізми «грошового мультиплікатора».

Сутність грошового (монетарного) ринку і його структура.

Об’єкти, суб’єкти та інструменти грошового ринку.

 

Перелік питань для контролю рівня засвоєння програми курсу дисципліни «Гроші та кредит»

Схема руху грошових потоків на фінансовому ринку (пряме фінансу-вання, непряме фінансування тощо).

Міжбанківський ринок грошей.

Ринок капіталів та його характеристика.

Ринок цінних паперів, фінансова біржа.

Дайте оцінку недержавних цінних паперів в Україні.

Курс цінних паперів та фактори, що на нього впливають.

Попит на гроші і його складові частини.

Попит на «запас грошей», «попит на гроші», «попит на грошовий до-хід» Попит на гроші для трансакцій і попит на гроші як на активи.

Характеристика чинників, що впливають на попит грошей.

Теоретичні моделі і «номінальний попит».

«Грошові захисники» і «номінальний попит».

Пропозиція грошей на фінансовому ринку та її залежність.

Компоненти грошової бази та пропозиції грошей.

Роль банківської системи у формованій пропозиції грошей.

Емісія готівкових грошей (емісійно-касове регулювання).

Рівновага на грошовому ринку та процент.

Суть грошової системи та її елементи

Призначення грошової системи та її місце в економічній системі кра-їни.

Основні типи грошових систем та їхня характеристика.

Класифікація типів грошових систем.

Еволюція грошових систем.

Сучасна грошова система України та її характеристика.

Особливості функціонування об’єднаної грошової системи.

Класифікація розрахунків.

Організація розрахунків.

Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.

Розрахунки платіжними вимогами.

Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень.

Механізм здійснення розрахунків чеками.

Механізм використання векселя у платіжному обороті.

Розрахунки акредитивами та механізм сплати.

Міжбанківські кореспондентські відносини.

Сутність, форми і причини інфляції.

Теоретичні концепції інфляції.

Види інфляції.

Наслідки інфляції.

Особливості інфляції в Україні.

Показники вимірювання інфляції.

 

Перелік питань для контролю рівня засвоєння програми курсу дисципліни «Гроші та кредит»

Методи регулювання інфляції.

Сутність грошових реформ та їхня класифікація.

Моделі грошових реформ і їх функції.

Особливості проведення грошової реформи в Україні.

Походження і сутність кредиту. Об’єкт і суб’єкт кредиту.

Перетворення грошей на капітал та розвиток кредиту.

Функції та роль кредиту.

Функціональні характеристики інших кредитних відносин.

Форми кредиту та їхня загальна характеристика.

Характерні ознаки кредиту в ринковій економіці.

Характеристика окремих видів кредиту.

Переваги використання лізингу в розвитку економіки України.

Державний кредит та його види.

Комерційні кредити.

Банківський кредит його види і ознаки.

Система банківського кредитування.

Принципи банківського кредитування.

Форми забезпечення кредитів.

Методи банківського кредитування.

Механізм банківського кредитування.

Оцінка платоспроможності підприємств при отриманні кредиту.

Відсоток загального кредиту (позиковий кредит). Норма відсотка (від-соткова ставка).

Вартість кредиту.

Роль кредиту в розвитку ринкових відносин.

Кредитна система та її структура.

Національний банк України та його функції.

Державні банки: ознаки, функції та управління.

Акціонерні банки — основні ланки кредитної системи.

Функції та види банків нижчого рівня.

Ознаки та характеристика кооперативних банків.

Капітал банку, його види та управління ним.

Активні операції банків та їхня структура.

Пасивні операції банків та їхня структура.

 

Комісійно-посередницькі операції банків.

Депозитні операції банків. Вклади та їхні типи.

Ризик та управління ним.

Банківські об’єднання та їхні типи.

Міжбанківські кореспондентські відносини.

Міжбанківський ринок грошей.

Надлишковий резерв, хто його визначає.

 

Перелік питань для контролю рівня засвоєння програми курсу дисципліни «Гроші та кредит»

Грошово-кредитна політика національного банку.

Інструменти грошово-кредитної політики.

Політика центрального банку щодо обов’язкового резервування.

Міжнародний кредит та характеристика міжнародних операцій.

Недоліки у використанні міжнародних кредитів в Україні.

Сутність та особливості іпотечного кредиту. Організація роботи банків з клієнтами та кредитний договір.

113.     Загальна характеристика основних спеціалізованих фінансовокредитних інститутів.

Валютні відносини та валютні системи.

Валюта та конвертованість валюти.

Валютний курс та курсова політика.

Види та порядок визначення валютних курсів.

Регулювання валютних курсів та валютний коридор.

Загальна характеристика та структура валютного ринку.

Валютні операції.

Валютні ризики і методи валютного страхування.

Платіжний баланс та його структура.

Методи балансування та формування платіжного балансу.

Загальна характеристика основних міжнародних кредитних органі-зацій.