Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тестові завдання : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Тестові завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

1.         Короткостроковий ринок, на якому фінансові посеред ники

(банки) зводять між собою кредиторів і позичальників, — це ринок:

а)         міжнародний;

б)         фінансовий;

в)         міжнародний грошовий;

г)         грошовий.

2.         Дії, спрямовані на вирішення певного завдання з органі зації

та управління грошовими відносинами, що виникають під час

формування та використання відповідних коштів, — це операції:

а)         фінансові;

б)         економічні;

в)         грошові;

г)         кредитні.

 

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

3.         Різноманітні фінансові активи, до яких належать національні гроші, іноземна валюта, цінні папери, дорогоцінні ме тали,

нерухомість охоплюють:

а)         суб’єкти економічних операцій;

б)         суб’єкти фінансових операцій;

в)         об’єкти фінансових операцій;

г)         об’єкти господарських операцій.

4.         Вирізняють такі види фінансових операцій:

а)         операції з переказу грошей;

б)         інвестиційні операції;

в)         спекулятивні операції та операції з капіталом;

г)         операції з переказу грошей, інвестиційні операції, спе кулятивні

операції та операції з капіталом.

5.         Яка функція міжнародних фінансів ґрунтується на тому,

що міжнародні фінанси відображають рух суспільного продук ту

в грошовій, тобто універсальній (зіставлюваній), формі (це дає

можливість здійснювати у будь-який час, на будь-якому етапі

облік та аналіз руху світового суспільного продукту в грошовій

формі):

а)         інформаційна;

б)         організаційна;

в)         контрольна;

г)         аналітична?

6.         Міжнародна фінансова політика держави має ґрунтуватися на:

а)         аналітичних даних фахівців у цій галузі;

б)         вимогах поточного і стратегічного соціально-економічно го розвитку країни;

в)         наукових концепціях у галузі міжнародних фінансів;

г)         наукових концепціях у цій галузі, аналізі попередньої практики

та вимогах поточного і стратегічного соціально-економічного розвитку як окремої країни, так і всього світу.

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

7.         Сукупність заходів і рекомендацій держави в галузі міжнародних фінансів — це:

а)         фінансова функція держави;

б)         державна політика;

в)         міжнародна фінансова політика;

г)         функція держави.

8.         Що таке знецінення курсу національної валюти у формі

зниження її курсу (ціни) відносно іноземних валют, міжна родних

розрахункових грошових одиниць (раніше — золота):

а)         ревальвація;

б)         валютна інтервенція;

в)         девальвація;

г)         політика валютних обмежень?

9.         Що відображає можливість обміну (конверсії) валюти однієї країни на валюти інших країн за діючим валютним курсом:

а)         конвертованість валют;

б)         валютні обмеження;

в)         оборотність валют;

г)         правильні відповіді «а» і «в»?

10.       Зворотне котирування — це:

а)         вартість одиниці національної валюти, що виражається в іноземній валюті;

б)         курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валю ту за національну;

в)         обмінний курс продажу чи купівлі, що використовується у валютних операціях.

11.       Повне котирування — це:

а)         курс продавця та покупця, згідно з яким банк купує або продає

іноземну валюту за національну;

б)         курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну;

в)         курс, згідно з яким банк продає валюту.

 

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

12.       Курс «спот» — це:

а)         обмінний курс продажу чи купівлі, який використовуєть ся для

валютних операцій без будь-якої угоди про здійснення майбутньої

купівлі чи продажу;

б)         курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валю ту за національну;

в)         співвідношення між двома валютами, визначене через їхній

курс до третьої валюти.

13.       Крос-курс — це:

а)         співвідношення між двома валютами, визначене через їхній

курс до третьої валюти;

б)         різниця між курсами продавця та покупця;

в)         курс, згідно з яким банк продає валюту.

14.       Різниця залишків коштів в іноземних валютах, які формують кількісно незбіжні зобов’язання (пасиви) і вимоги (активи)

для учасників валютного ринку, — це:

а)         відкрита валютна позиція;

б)         валютна позиція;

в)         коротка відкрита валютна позиція;

г)         довга валютна позиція.

15.       Перевищення вимог (активів) в іноземній валюті над зобов’язаннями (пасивами) — це:

а)         довга валютна позиція;

б)         відкрита валютна позиція;

в)         коротка валютна позиція.

16.       Фіксинг — це:

а)         процедура котирування;

б)         різниця між курсами продавця та покупця;

в)         залишки коштів в іноземних валютах;

г)         надлишок надходжень.

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

17.       Різниця між курсами продавця та покупця — це:

а)         маржа;

б)         фіксинг;

в)         крос-курс;

г)         курс «спот».

18.       Пряме котирування — це:

а)         вартість одиниці іноземної валюти, що виражається в національній валюті;

б)         вартість одиниці національної валюти, що виражається в певній кількості іноземної валюти;

в)         курс, згідно з яким банк продає валюту.

19.       Яка політика держави може бути пов’язана з наданням

кредитів національним імпортерам та експортерам; з надан ням

кредитів іноземним позичальникам; з одержанням кре дитів від

інших держав, міжнародних організацій та зарубіж них комерційних банків; з наданням гарантій за отриманими кредитами:

а)         фінансова;

б)         міжнародна;

в)         кредитна;

г)         валютна?

 

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною