Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Джерелами ресурсів банку виступають: : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Джерелами ресурсів банку виступають:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

статутний капітал;

залучення коштів шляхом випуску облігаційних позик;

резервний фонд. Статутний капітал сформовано за рахунок внесків країн-членів.

Внески здійснюються шляхом підписки на акції в межах встановле-них квот. Квоти кожної країни визначаються відповідно до її еконо-мічного потенціалу. Резервний фонд утворюється за рахунок банку.

Основними напрямами кредитування виступають галузі інфра-структури (енергетика, транспорт, зв’язок), а також сільське госпо-дарство, охорона здоров’я та освіта. Кредити видаються на термін до 20 років під гарантії урядів. МБРР може виступати також гарантом за аналогічними довгостроковими кредитами комерційних банків. Ви-ділення кредитів зумовлюється наданням інформації про фінансовий стан країни, що позичає кошти та про об’єкти кредитування. Креди-ти надаються на основі пайової участі банку у фінансуванні певних об’єктів — до 30% їхньої вартості.

Міжнародна асоціація розвитку надає кредити терміном до 50-ти років на пільгових умовах — 0,75%.

 

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

Міжнародна фінансова корпорація надає кредити високорента-бельним приватним підприємствам країн, що розвиваються, без га-рантії уряду.

Агентство з гарантування багатосторонніх інвестицій проводить страхування капіталовкладень у країнах, що розвиваються, на випа-док політичних ризиків: від експропріації, воєн, заворушень, зривів контрактів тощо, чим сприяє розвитку діяльності інститутів Всесвіт-нього банку.

Слід зазначити, що співпраця України з групою Всесвітнього банку не повинна зосереджуватись тільки на кредитних відносинах. Україна повинна (особливо під час світової фінансової кризи) використовува-ти консультаційні та інформаційні можливості цього банку.

У цілому всесвітні міжнародні фінансові інститути відіграють, як видно з їніх функцій, важливу роль у світовій економіці, забезпечу-ють надійний рух міжнародних грошових потоків. Тим самим вони сприяють і надійному функціонуванню національних фінансових систем. Крім того, їх кредити є важливим джерелом фінансування країн, що розвиваються.

У Європі в рамках ЄС функціонують Європейський інвестиційний банк, Європейський фонд валютного співробітництва і Європейський банк реконструкції та розвитку.

ЄБРР, який був створений у 1990 р. і відкритий у 1991 р., анало-гічно МБРР, діяльність якого спрямована на країни, що розвивають-ся, здійснює діяльність у країнах Східної і Центральної Європи, які проводять ринкові реформи. Засновниками банку є країни Європи та провідні країни світу. Україна є членом ЄБРР з 1992 р. Не менше 60% кредитів ЄБРР має спрямовуватись у приватний сектор економіки і не більше 40% у державну інфраструктуру.

В Україні 2008 р. ЄБРР продовжує здійснювати ряд проектів. Серед них кредити під будівництво доріг (співпраця з ДП «Укравто-дор»), облаштування пунктів переходу в митній (прикордонній) зоні, співпраця з ДП «Укрзалізницею» (модернізація рухомого складу), будів-ництво нового «саркофагу» для Чернобильскої атомної електростанції та ін. Загальний обсяг інвестицій сягає більше ніж 2 млрд дол. США.

Європейський банк реконструкції та розвитку, на відміну від інших валютно-кредитних установ, ставить перед тими, хто з ним співпрацює, політичні умови:

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

багатопартійна демократія;

плюралізм та розвинута ринкова економіка.

Саме з урахування цього і для посилення ринкових засад органі-зації суспільного виробництва ЄБРР видає кредити тільки за умови, що не менше ніж 60% цих коштів піде на недержавний сектор і пере-важно на підтримку малого й середнього бізнесу. При цьому ЄБРР може кредитувати і проекти в державному секторі, але такі, що зорі-єнтовані на підтримку ініціатив приватних підприємств.

Завданням Європейського інвестиційного банку, який був створе-ний у 1958 р., є фінансування проектів, що мають регіональне, галу-зеве та загальноєвропейське значення. Кредити надаються терміном 20–25 років. У галузевому плані пріоритетні такі галузі інфраструк-тури: енергетика, транспорт, телекомунікації, а також проекти, що пов’язані з охороною навколишнього природного середовища. Кре-дити банку видаються на ринкових умовах. Пільги встановлюються лише в тих випадках, коли передбачається боніфікація за рахунок бюджету ЄС.

Європейський банк валютного співробітництва, що створений у 1973 р. в рамках Європейської валютної системи, виконує функції, аналогічні МВФ: надає кредити на покриття дефіциту платіжного балансу.